Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Zhodnotenie prevádzkových pomerov v rúrovej sieti v obci Uhrovec - Látkovce
Autor: Ing. Kristína Jamrichová
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:RNDr. Jozef Straňák , PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Zhodnotenie prevádzkových pomerov v rúrovej sieti v obci Uhrovec - Látkovce
Abstrakt:Vodohospodárska infraštruktúra a jej zodpovedajúce služby vytvárajú predpoklady pre ďalší sociálny a ekonomický rozvoj v danom území. Hodnoty počtu zásobovaných obyvateľov z verejného vodovodu a špecifická spotreba vody charakterizujú životnú úroveň a hygienu bývania obyvateľov. Hlavnou témou diplomovej práce je „ Zhodnotenie prevádzkových pomerov v rúrovej sieti v obci Uhrovec - Látkovce“, ktorej hlavnými cieľmi sú: • poskytnúť prehľad súčasného stavu informácií o vodárenstve – zásobovanie vodou, s dôrazom na vodovodné rúrové siete, • získať podklady o vodovodnej sieti v obci Uhrovec - Látkovce, • spracovať a posúdiť prevádzkovanie vodovodnej siete v podmienkach novovybudovaného verejného vodovodu v obci, • hydraulicky posúdiť existujúci vodovodný systém použitím výpočtového modelu EPANET. Témou našej práce je posúdenie tlakových a prietokových pomerov, taktiež doba zdržania vody v rúrovej sieti výpočtovým modelom pri vstupnom tlaku na prítoku do verejnej vodovodnej sieti. Tlakové podmienky v obci Uhrovec - Látkovce sú vyhovujúce a dosahujú optimálne podmienky. Pri posudzovaní prietokových rýchlostí, ktoré môžu byť dosiahnuté v rozvodnej sieti, získané hodnoty napovedajú o značnom predimenzovaní vodovodnej sieti. Doba zdržania vody v sieti je krátka a neohrozuje jej hygienické zabezpečenie.
Klíčová slova:spotreba vody, rúrová sieť, EPANET, tlakové a prietokové pomery, Uhrovec - Látkovce

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně