Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

Contacts
     
Lesson     
     
Publications
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Evaluation of operational conditions in the water pipeline network in the municipality of Uhrovec - Látkovce
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
RNDr. Jozef Straňák , PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zhodnotenie prevádzkových pomerov v rúrovej sieti v obci Uhrovec - Látkovce
Summary:
Vodohospodárska infraštruktúra a jej zodpovedajúce služby vytvárajú predpoklady pre ďalší sociálny a ekonomický rozvoj v danom území. Hodnoty počtu zásobovaných obyvateľov z verejného vodovodu a špecifická spotreba vody charakterizujú životnú úroveň a hygienu bývania obyvateľov. Hlavnou témou diplomovej práce je „ Zhodnotenie prevádzkových pomerov v rúrovej sieti v obci Uhrovec - Látkovce“, ktorej hlavnými cieľmi sú: • poskytnúť prehľad súčasného stavu informácií o vodárenstve – zásobovanie vodou, s dôrazom na vodovodné rúrové siete, • získať podklady o vodovodnej sieti v obci Uhrovec - Látkovce, • spracovať a posúdiť prevádzkovanie vodovodnej siete v podmienkach novovybudovaného verejného vodovodu v obci, • hydraulicky posúdiť existujúci vodovodný systém použitím výpočtového modelu EPANET. Témou našej práce je posúdenie tlakových a prietokových pomerov, taktiež doba zdržania vody v rúrovej sieti výpočtovým modelom pri vstupnom tlaku na prítoku do verejnej vodovodnej sieti. Tlakové podmienky v obci Uhrovec - Látkovce sú vyhovujúce a dosahujú optimálne podmienky. Pri posudzovaní prietokových rýchlostí, ktoré môžu byť dosiahnuté v rozvodnej sieti, získané hodnoty napovedajú o značnom predimenzovaní vodovodnej sieti. Doba zdržania vody v sieti je krátka a neohrozuje jej hygienické zabezpečenie.
Key words:
spotreba vody, rúrová sieť, EPANET, tlakové a prietokové pomery, Uhrovec - Látkovce

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited