Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Hodnotenie prevádzky ČOV
Autor: Ing. Zuzana Babóšová
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Hodnotenie prevádzky ČOV
Abstrakt:V našej bakalárskej práci sme sa zamerali na hodnotenie prevádzky ČOV v meste Sládkovičovo. Porovnávali sme ukazovatele kvality vôd za obdobie február, máj, august, november rokov 2011 a 2012. Ďalej sme porovnávali účinnosť čistenia na základe prevádzkového poriadku, účinnosti čistenia za rok 2011 a účinnosti čistenia za rok 2012. Odpadové vody z mesta Sládkovičovo sú odvádzané do ČOV Sládkovičovo, kde je v súčasnej dobe mechanicko-biologické čistenie odpadových vôd. Vyčistená odpadová voda tečie do recipientu rieky Dudváh. Hodnotili sme nasledujúce ukazovatele kvality vôd: amoniakálny dusík (N-NH4), nerozpustné látky (NL), biochemická spotreba kyslíka (BSK5) a chemická spotreba kyslíka (CHSKCr). Z výsledkov v sledovaných rokoch 2011 a 2012 sme vypočítali účinnosť čistenia odpadových vôd. Na základe porovnávanej účinnosti sme dospeli k výsledku, že ukazovateľ amoniakálny dusík nespĺňal minimálne hodnoty účinnosti čistenia. Vzhľadom na tieto skutočnosti a na to, že jestvujúca ČOV sa nachádza v blízkosti bytovej výstavby a priestor na rozširovanie kapacity je limitovaný sa aktuálne realizuje výstavba novej ČOV.
Klíčová slova:voda, znečistenie vôd, odpadová voda, čistiareň odpadových vôd, účinnosť čistenia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně