Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Hodnotenie stavu malej vodnej nádrže
Autor: Ing. Patrik Belianský
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Hodnotenie stavu malej vodnej nádrže
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá hodnotením stavu malej vodnej nádrže. Cieľom práce je priblíženie histórie vodného hospodárstva a samotnej vodnej nádrže, zmapovanie súčasného stavu aspektov ovplyvňujúcich malú vodnú nádrž so špecifickým zreteľom na súčasné využitie vodnej nádrže. Obsah jadra práce je orientovaný teoreticky. Úvod -- vymedzenie histórie, Rámcová smernica o vode, geomorfologické pomery, vývoj a charakteristika vodného hospodárstva a vodnej nádrže, ich pozícia a úroveň. Základným teoretickým východiskom práce budú teoretické poznatky z hospodárskych štúdií. Práca má teoreticko empirický charakter, vymedzuje jednotlivé pojmy spojené s vodným hospodárstvom. V analýze pomocou prieskumu formou dotazníku zhodnotíme stav priehrady, jej využitie, prírodné podmienky a v neposlednom rade subjektívne zhodnotíme senzorické vlastnosti vody podľa fotografií. Posledným krokom bude následovať interpretácia a zhodnotenie výsledkov.
Klíčová slova:vodná nádrž, vodné hospodárstvo, súčasný stav priehrady, Rámcová smernica o vode, vodné toky, voda, vodné prietoky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně