Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vodohospodárska infraštruktúra malej obce
Autor: Ing. Július Chládek
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vodohospodárska infraštruktúra malej obce
Abstrakt:V bakalárskej práci predkladáme informácie o vodohospodárskej infraštruktúre obce Choča, ktorá sa nachádza v okrese Zlaté Moravce. Prvá kapitola práce je zameraná na všeobecnú charakteristiku vodohospodárskej infraštruktúry, históriu a analýzu verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd na území Slovenskej republiky. V druhej kapitole sa venujeme problematike a súčasnom stave vodohospodárskej infraštrukúry v obci Choča. Zameriavame sa tu na charakteristiku záujmového územia, na jej geomorfologické, klimatické, hydrologické, pedologické pomery a prírodné zdroje. V štvrtej kapitole sa venujeme súčasnému stavu vodohospodárskej infraštruktúry v tejto obci. Popisujeme tu aktuálny stav verejnej kanalizácie, verejného vodovodu a taktiež čistiarne odpadových vôd. Zameriavame sa na ich funkciu, popis, účel a parametre. Vo výsledkoch a diskusii nás zaujíma najmä celková spotreba vody obce Choča za 1 rok, spotreba vody 1 obyvateľa za mesiac a tiež vypúšťané množstvo vody do Čerešnovského potoka z čistiarne odpadových vôd.
Klíčová slova:verejný vodovod, Choča, infraštruktúra, verejná kanalizácia, čistiareň odpadových vôd

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně