Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Sezonálne zmeny kvality vôd v malej vodnej nádrži Kučišdorfská a jej prítoku
Autor: Ing. Silvia Hozlárová
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Sezonálne zmeny kvality vôd v malej vodnej nádrži Kučišdorfská a jej prítoku
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá kvalitou vôd v malých vodných nádržiach a ich prítokoch. Zameraná je na zmenu kvality vôd ohrozených vplyvom bodových zdrojov, napr. nečistených odpadových vôd a tiež na vplyv plošného znečisťovania z poľnohospodárskej činnosti v priebehu roka. Konkrétne sa zaoberá hodnotením malej vodnej nádrže Kučišdorfská v okrese Pezinok a jej prítoku Trnianskeho potoka. Úvod práce je venovaný všeobecným informáciám o malých vodných nádržiach. V ďalšej časti práce sú uvedené informácie o kvalite povrchových vôd a zdrojoch ich znečisťovania. Taktiež sa venuje ochrane vôd a legislatíve EU a legislatíve Slovenskej republiky. Cieľom práce je zhodnotiť stav nádrže a prínos znečistenia vo vybranej nádrži počas rôznych období roka. Druhá časť práce popisuje nami zvolenú vodnú nádrž, jej zhodnotenie a potenciálne zdroje jej znečistenia. Zaoberá sa sledovaním množstva vybraných látok, ktoré ovplyvňujú kvalitu vody počas sledovaného obdobia. V závere je zhodnotenie sledovaných parametrov.
Klíčová slova:ochrana a legislatíva, malá vodná nádrž, kvalita vody

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně