Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Využitie vodných rastlín pre zaistenie kvality povrchových a odpadových vôd
Autor: Bc. Nikola Peknušiaková
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Využitie vodných rastlín pre zaistenie kvality povrchových a odpadových vôd
Abstrakt:Znečistenie životného prostredia stále vedie k snahe nájsť najvhodnejšie postupy na jeho odstránenie – remediáciu. Táto práca sa zaoberá Fytoremediáciou, teda využitím zelených rastlín, a s nimi asociovaných mikroorganizmov, na odstránenie či transformáciu znečisťujúcich látok z prostredia. Cieľom práce bolo poukázať na možné riešenia odstránenia znečistenia z vody pomocou vodných rastlín a tým prispieť k celkovej ochrane ŽP ako celku. Úvodné kapitoly sú venované riešeniu súčasného stavu problematiky a popisujú mokradné rastliny a ich význam v prírode. Ďalej sme sa zamerali na formy znečistenia a jednotlivé typy fytoremediácie. Jedným zo spôsobov prírodného čistenia sú práve plávajúce ostrovčeky, ktorým sme sa venovali aj v našom experimente pri riešení bakalárskej práce. Rastliny priamo absorbujú znečisťujúce látky, najmä živiny, z vody pomocou procesu známeho ako biologické vychytávanie. Záver sme venovali príprave a realizácii vlastného experimentu v botanickej záhrade SPU v Nitre a možnostiam jeho využitia v praxi.
Klíčová slova:voda, fytoremediácia, mokradné rastliny, čistiareň odpadových vôd

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně