Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

     
     
     
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:The use of water plants for the quality of suface and wastewater
Written by (author): Bc. Nikola Peknušiaková
Department: Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie vodných rastlín pre zaistenie kvality povrchových a odpadových vôd
Summary:Znečistenie životného prostredia stále vedie k snahe nájsť najvhodnejšie postupy na jeho odstránenie – remediáciu. Táto práca sa zaoberá Fytoremediáciou, teda využitím zelených rastlín, a s nimi asociovaných mikroorganizmov, na odstránenie či transformáciu znečisťujúcich látok z prostredia. Cieľom práce bolo poukázať na možné riešenia odstránenia znečistenia z vody pomocou vodných rastlín a tým prispieť k celkovej ochrane ŽP ako celku. Úvodné kapitoly sú venované riešeniu súčasného stavu problematiky a popisujú mokradné rastliny a ich význam v prírode. Ďalej sme sa zamerali na formy znečistenia a jednotlivé typy fytoremediácie. Jedným zo spôsobov prírodného čistenia sú práve plávajúce ostrovčeky, ktorým sme sa venovali aj v našom experimente pri riešení bakalárskej práce. Rastliny priamo absorbujú znečisťujúce látky, najmä živiny, z vody pomocou procesu známeho ako biologické vychytávanie. Záver sme venovali príprave a realizácii vlastného experimentu v botanickej záhrade SPU v Nitre a možnostiam jeho využitia v praxi.
Key words:
voda, fytoremediácia, mokradné rastliny, čistiareň odpadových vôd

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited