Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 

Contacts
     
Lesson     
     
Publications
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Possibilities of Determining Evaporation from the Surface of the Liptovská Mara Reservoir
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Ctibor BAjla
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Možnosti určenia výparu z hladiny vodnej nádrže Liptovská Mara
Summary:
V súčasnosti je voda považovaná za jeden z najdôležitejších prírodných zdrojov. Kvalita a dostupnosť vody stanovuje predpoklady existencie života na Zemi a určuje jej biologickú diverzitu, ktorá závisí aj od akumulácie a retencie vôd vo vodných nádržiach. Cieľom diplomovej práce bolo určenie výparu z hladiny vodnej nádrže Liptovská Mara za obdobie rokov 2009 – 2018 a porovnanie jednotlivých rokov vzhľadom na zvyšujúce sa teploty vzduchu a úbytok zrážok v posledných rokoch. Zo spracovaní meteorologických dát je pozorovaný nárast teploty a deficit zrážok oproti dlhodobému klimatickému normálu pre danú lokalitu, taktiež sa zvyšuje teplota vo vodnej nádrži Liptovská Mara. Z vypočítaných výsledkov objemu výparu je vidieť zvyšujúci sa trend výparu počas sledovaného obdobia. V súčasnosti v danej lokalite prevyšuje množstvo zrážok nad výparom, avšak tento trend má klesajúci charakter a v priebehu najbližších rokov môžeme predpokladať vyšší výpar ako zrážky, čoho dôsledkom bude nedostatok vody.
Key words:vodná nádrž, Liptovská Mara , výpar, zatopená plocha , objem vody

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited