Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vodovod a kanalizácia obce Ostrov, okres Piešťany
Autor: Ing. Petra Žažová
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:Ing. Jakub Fuska, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vodovod a kanalizácia obce Ostrov, okres Piešťany
Abstrakt:ŽAŽOVÁ, Petra: Vodovod a kanalizácia obce Ostrov, okres Piešťany. [Bakalárska práca] -- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva. Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav -- školiteľ: doc. Ing. Ľuboš Jurík PhD. FZKI SPU, 2013. s. 52 Bakalárska práca sa zaoberá spracovaním problematiky o vodovode a kanalizácií v obci Ostrov. Práca je rozdelená do piatich kapitol a niekoľkých podkapitol. Obsahuje 1 obrázok a 2 tabuľky. Prvá kapitola vymedzuje základné údaje o vodovode, kanalizácii a čistiarne odpadových vôd a zaoberá sa všeobecnými poznatkami o danej problematike. Druhá kapitola je venovaná cieľu práce a nasledujúca kapitola sa zaoberá metodikou práce. Štvrtá kapitola je zameraná na históriu obce, jej infraštruktúru a zaoberá sa poznatkami o vybudovanej kanalizácií v obci Ostrov.
Klíčová slova:stoková sieť, čistiareň odpadových vôd, vodovodné sústavy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně