Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

     
Lesson
     
Projects
     
Publications     Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Water supply system and sewage network in Ostrov village near Piešťany
Written by (author): Ing. Petra Žažová
Department:
Thesis supervisor: prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vodovod a kanalizácia obce Ostrov, okres Piešťany
Summary:ŽAŽOVÁ, Petra: Vodovod a kanalizácia obce Ostrov, okres Piešťany. [Bakalárska práca] -- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva. Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav -- školiteľ: doc. Ing. Ľuboš Jurík PhD. FZKI SPU, 2013. s. 52 Bakalárska práca sa zaoberá spracovaním problematiky o vodovode a kanalizácií v obci Ostrov. Práca je rozdelená do piatich kapitol a niekoľkých podkapitol. Obsahuje 1 obrázok a 2 tabuľky. Prvá kapitola vymedzuje základné údaje o vodovode, kanalizácii a čistiarne odpadových vôd a zaoberá sa všeobecnými poznatkami o danej problematike. Druhá kapitola je venovaná cieľu práce a nasledujúca kapitola sa zaoberá metodikou práce. Štvrtá kapitola je zameraná na históriu obce, jej infraštruktúru a zaoberá sa poznatkami o vybudovanej kanalizácií v obci Ostrov.
Key words:stoková sieť, čistiareň odpadových vôd, vodovodné sústavy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited