Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Omezit na:rok zahájení: rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.Název projektuGarantDruhOficiální roleOdkdyDokdy
1 Antropogénne vplyvy na tvorbu a kvalitu povrchového odtoku z malých povodí v podmienkach zmenenej klímyD. HúskaVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)riešiteľ01.01.201131.12.2013
2 Bezpečnosť vody vo Višegrádskej oblastiĽ. JuríkVisegrad Grantsgarant01.02.201931.12.2020
3 Cradle-to-Cradle v univerzitnom vydelávaníĽ. JuríkErasmus Mundusgarant01.01.201430.09.2014
4 Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímuV. BárekAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRaktívny riešiteľ01.07.201530.06.2019
5 Environmenálne právo - e-learningové štúdium a multimediálne vzdelávanie.Ľ. JuríkKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.200431.12.2006
6 Hnojivá založené na popole z čistiarenskeho kaluĽ. JuríkHorizont 2020 garant08.01.202001.01.2025
7 Integrovanie obsahu a foriem výuky predmetu Vodné stavby na univerzitách a vytvorenie multimediálnej učebnice pre tento predmet.Ľ. JuríkKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.200831.12.2010
8 Klimatická zmena a jej dopad na rozvoj videka - výučba a diseminácia v krajinách V4 a EaPĽ. JuríkVisegrad University Studies Grants STOP!!!garant01.02.201731.07.2018
9 medziuniverzitný výskumný program pre udržateľnosťĽ. JuríkMedzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)garant01.10.201530.12.2020
10 Mobilný vstrekovací systém, presného zavlažovania a hnojenia, vyhovujúci individuálnym potrebám rastlínĽ. JuríkRozvojové projektygarant01.01.201701.05.2021
11 Monitoring zložiek životného prostredia - praktický kurzT. KaletováKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)zástupca vedúcej projektu03.04.201731.12.2019
12 Odpadové hospodárstvo-študijný program,tvorba učebných plánov pre I.,II.,III. stupeň vzdelávania- tvorba učebných plánov a učebnícV. BárekKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)aktívny riešiteľ01.01.201131.12.2013
13 Optimalizácia riadenia sústavy vodných nádrží v krajine ako ochrana proti suchu a povodniamĽ. JuríkAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRzodpovedný riešiteľ01.06.201530.06.2019
14 Prírodna retencia povodní a súkromné vlastníctvo pôdyĽ. JuríkCOST (European Cooperation in Science and Technology)garant23.01.201831.12.2018
15 Riadenie vlhkostného režimu pôd ako nástroja adaptácie na klimatickú zmenuV. BárekVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)aktívny riešiteľ01.01.201431.12.2016
16 Sociálne a ekonomické dopady rýchlostnej cesty R1 PR1BINA NitraE. HorskáZmluva o dieloRiešiteľ27.09.201715.01.2018
17 Súčasné využívanie vody a návrat živín v malých poľnohospodárskych povodiach (skladovanie)Ľ. JuríkHorizont 2020garant23.01.201901.07.2024
18 Tvorba a kvalita povrchového odtoku z malých povodí a vybraných obcí s dôrazom na kolobeh fosforu a transport jemných pôdnych častíc v podmienkach zmenenej klímyĽ. JuríkVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.201431.12.2016
19 Tvorba a kvalita povrchového odtoku z malých povodí v podmienkach zmenenej klímy.Ľ. JuríkVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.201131.12.2013
20 Uni idú globálne - EYD2015 ako strategický prostriedok pre zvyšovanie povedomia v oblasti vyššieho vzdelávaniaĽ. JuríkGranty nadáciígarant30.01.201430.11.2014
21 VALORIZÁCIA A VYUŽITIE INTEGROVANÉHO VODNÉHO HOSPODÁRENIA V BOREAL, PANNONIAN A CONTINENTAL BIOGEOGRAPHIC REGIONSĽ. JuríkHorizont 2020garant23.01.201901.01.2024
22 Vidiecke odpadové vody v Centrálnej Európe ( CERUVA)Ľ. JuríkInterreg Central Europegarant01.01.201931.12.2021
23 Výskum a vývoj podpovrchovej kvapkovej závlahy vyčistenými vodami z malej čistiarne odpadových vôd.Ľ. JuríkVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.200831.12.2010
24 Výskum a vývoj podpovrchovej kvapkovej závlahy vyčistenými vodami z malej ČOVĽ. JuríkVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.200831.12.2010
25 Výskum mobilizácie, transportu a sedimentácie fosforu a nerozpustných látok po eróznom odnose v malých povodiach a ich vplyvu na biotu v tokoch a nádržiachĽ. JuríkVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.201631.12.2018
26 Výskum pohybu fosforu a jemných pôdnych častíc v systéme pôda, voda, sedimenty, biota vo vodných tokoch a nádržiachĽ. JuríkVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.201531.12.2017
27 Výskum procesov pohybu fosforu a jemných pôdnych častíc v systéme pôda, voda, sedimenty, biota vo vodných tokoch a nádržiachĽ. JuríkAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRgarant01.07.201630.06.2020
28 Výskum procesov spoločného transportu fosforu, iných látok so sedimentami a ich vplyvu na kvalitatívny stav vodných útvarovĽ. JuríkVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.201731.12.2021
29 vytvorenie spoločnej siete s nemeckýmí, maďarskými, slovenskými a rumunskými partnermiĽ. JuríkŠtátne programy výskumu a vývojagarant27.04.201531.12.2015
30 Využitie hydromelioračných stavieb na zmiernenie negatívnych účinkov extrémnych hydrologických javov vplývajúcich na kvalitu vodných útvarov v poľnohospodárskej krajineĽ. JuríkAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRzodpovedný riešiteľ 01.07.201730.06.2021
31 Zloženie tuhého komunálneho odpadu a jeho vplyv na ekonomickú a environmentálnu udržateľnosť odpadového hospodárstvaA. BárekováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)zástupca vedúceho projektu01.01.201131.12.2013
32 ZMENA ZNALOSTI PRE ZLEPŠOVANIE RIADENIA EURÓPSKYCH EKOSYSTÉMOV A SLUŽIEB BREHOVÝCH PORASTOVĽ. JuríkCOST (European Cooperation in Science and Technology)garant23.01.201831.12.2021

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýřešený
Neaktivní stavy:ukončenýzamítnutý