Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 

     Výuka
     
Projekty
          Orgány
     
Vedené práce
     

Omezit na:
rok zahájení: rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.Název projektu
Garant
Druh
Oficiální roleOdkdyDokdy
1
 Antropogénne vplyvy na tvorbu a kvalitu povrchového odtoku z malých povodí v podmienkach zmenenej klímy
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2011
31.12.2013
2
 Bezpečnosť vody vo Višegrádskej oblasti
Visegrad Grants
garant
01.02.201931.12.2020
3
 Cradle-to-Cradle v univerzitnom vydelávaní
Ľ. JuríkErasmus Mundus
garant
01.01.201430.09.2014
4
 Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímu
V. BárekAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRaktívny riešiteľ01.07.2015
30.06.2019
5
 Environmenálne právo - e-learningové štúdium a multimediálne vzdelávanie.KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2004
31.12.2006
6
 Hnojivá založené na popole z čistiarenskeho kalu
Horizont 2020
garant
08.01.2020
01.01.2025
7 Integrovanie obsahu a foriem výuky predmetu Vodné stavby na univerzitách a vytvorenie multimediálnej učebnice pre tento predmet.Ľ. Jurík
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2008
31.12.2010
8 Klimatická zmena a jej dopad na rozvoj videka - výučba a diseminácia v krajinách V4 a EaP
Visegrad University Studies Grants STOP!!!
garant01.02.201731.07.2018
9
 medziuniverzitný výskumný program pre udržateľnosť
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
garant
01.10.2015
30.12.2020
10
 Mobilný vstrekovací systém, presného zavlažovania a hnojenia, vyhovujúci individuálnym potrebám rastlín
Ľ. Jurík
Rozvojové projekty
garant
01.01.2017
01.05.2021
11 Monitoring zložiek životného prostredia - praktický kurz
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
zástupca vedúcej projektu03.04.201731.12.2019
12
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
zástupca projektu
01.01.2021
31.12.2023
13 Odpadové hospodárstvo-študijný program,tvorba učebných plánov pre I.,II.,III. stupeň vzdelávania- tvorba učebných plánov a učebnícV. Bárek
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
aktívny riešiteľ
01.01.2011
31.12.2013
14
 Optimalizácia riadenia sústavy vodných nádrží v krajine ako ochrana proti suchu a povodniam
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
zodpovedný riešiteľ
01.06.2015
30.06.2019
15
 Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímyJ. HorákOP Kvalita životného prostrediariešiteľ01.11.2019
30.06.2021
16
 Prírodna retencia povodní a súkromné vlastníctvo pôdy
COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
23.01.2018
31.12.2018
17
 Riadenie vlhkostného režimu pôd ako nástroja adaptácie na klimatickú zmenu
V. BárekVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)aktívny riešiteľ01.01.201431.12.2016
18
 Sociálne a ekonomické dopady rýchlostnej cesty R1 PR1BINA NitraE. Horská
Zmluva o dielo
Riešiteľ
27.09.2017
15.01.2018
19
 Súčasné využívanie vody a návrat živín v malých poľnohospodárskych povodiach (skladovanie)
Horizont 2020garant
23.01.2019
01.07.2024
20 Tvorba a kvalita povrchového odtoku z malých povodí a vybraných obcí s dôrazom na kolobeh fosforu a transport jemných pôdnych častíc v podmienkach zmenenej klímy
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2014
31.12.2016
21
 Tvorba a kvalita povrchového odtoku z malých povodí v podmienkach zmenenej klímy.
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.201131.12.2013
22
 Uni idú globálne - EYD2015 ako strategický prostriedok pre zvyšovanie povedomia v oblasti vyššieho vzdelávania
Granty nadácií
garant
30.01.201430.11.2014
23 VALORIZÁCIA A VYUŽITIE INTEGROVANÉHO VODNÉHO HOSPODÁRENIA V BOREAL, PANNONIAN A CONTINENTAL BIOGEOGRAPHIC REGIONSĽ. Jurík
Horizont 2020
garant23.01.201901.01.2024
24 Vidiecke odpadové vody v Centrálnej Európe ( CERUVA)Ľ. Jurík
Interreg Central Europe
garant
01.01.2019
31.12.2021
25 Výskum a vývoj podpovrchovej kvapkovej závlahy vyčistenými vodami z malej čistiarne odpadových vôd.Ľ. Jurík
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2008
31.12.2010
26
 Výskum a vývoj podpovrchovej kvapkovej závlahy vyčistenými vodami z malej ČOV
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2008
31.12.2010
27
 Výskum mobilizácie, transportu a sedimentácie fosforu a nerozpustných látok po eróznom odnose v malých povodiach a ich vplyvu na biotu v tokoch a nádržiach
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.01.2016
31.12.2018
28
 Výskum pohybu fosforu a jemných pôdnych častíc v systéme pôda, voda, sedimenty, biota vo vodných tokoch a nádržiachĽ. JuríkVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.201531.12.2017
29
 Výskum procesov pohybu fosforu a jemných pôdnych častíc v systéme pôda, voda, sedimenty, biota vo vodných tokoch a nádržiach
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01.07.2016
30.06.2020
30 Výskum procesov spoločného transportu fosforu, iných látok so sedimentami a ich vplyvu na kvalitatívny stav vodných útvarovVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2017
31.12.2021
31
 Výskum vplyvu biotických a abiotických faktorov na zložky systému pôda-voda-atmosféra-rastlinný kryt
OP Výskum a inovácieriešiteľ
01.01.2016
31.12.2019
32
 vytvorenie spoločnej siete s nemeckýmí, maďarskými, slovenskými a rumunskými partnermiĽ. Jurík
Štátne programy výskumu a vývoja
garant
27.04.2015
31.12.2015
33
 Využitie hydromelioračných stavieb na zmiernenie negatívnych účinkov extrémnych hydrologických javov vplývajúcich na kvalitu vodných útvarov v poľnohospodárskej krajine
Ľ. JuríkVšeobecné výzvy
zodpovedný riešiteľ
01.07.2017
30.06.2021
34A. BárekováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)zástupca vedúceho projektu01.01.2011
31.12.2013
35
 ZMENA ZNALOSTI PRE ZLEPŠOVANIE RIADENIA EURÓPSKYCH EKOSYSTÉMOV A SLUŽIEB BREHOVÝCH PORASTOV
COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
23.01.2018
31.12.2021

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý