Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikačné číslo: 1528
Univerzitný e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

          
Projekty
     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Obmedziť na:rok začatia: rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.
Názov projektu
Garant
DruhOficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1 Antropogénne vplyvy na tvorbu a kvalitu povrchového odtoku z malých povodí v podmienkach zmenenej klímyD. HúskaVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2011
31.12.2013
2
 Bezpečnosť vody vo Višegrádskej oblasti
Ľ. Jurík
Visegrad Grants
garant
01.02.2019
31.12.2020
3 Cradle-to-Cradle v univerzitnom vydelávaníErasmus Mundus
garant
01.01.2014
30.09.2014
4 Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímuAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRaktívny riešiteľ01.07.201530.06.2019
5 Environmenálne právo - e-learningové štúdium a multimediálne vzdelávanie.Ľ. Jurík
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.01.200431.12.2006
6
 Hnojivá založené na popole z čistiarenskeho kalu
Ľ. Jurík
Horizont 2020
garant
08.01.2020
01.01.2025
7
 Integrovanie obsahu a foriem výuky predmetu Vodné stavby na univerzitách a vytvorenie multimediálnej učebnice pre tento predmet.
Ľ. JuríkKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.200831.12.2010
8
 Klimatická zmena a jej dopad na rozvoj videka - výučba a diseminácia v krajinách V4 a EaPVisegrad University Studies Grants STOP!!!
garant
01.02.2017
31.07.2018
9
 medziuniverzitný výskumný program pre udržateľnosť
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
garant
01.10.201530.12.2020
10
 Mobilný vstrekovací systém, presného zavlažovania a hnojenia, vyhovujúci individuálnym potrebám rastlínRozvojové projekty
garant
01.01.2017
01.05.2021
11
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)zástupca vedúcej projektu
03.04.2017
31.12.2019
12
 Multikriteriálna analýza interakcie vegetácie a kvality ovzdušia v podmienkach zmeny klímy v rôznych typoch krajiny
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
zástupca projektu
01.01.2021
31.12.2023
13
 Odpadové hospodárstvo-študijný program,tvorba učebných plánov pre I.,II.,III. stupeň vzdelávania- tvorba učebných plánov a učebnícV. BárekKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
aktívny riešiteľ
01.01.2011
31.12.2013
14
 Optimalizácia riadenia sústavy vodných nádrží v krajine ako ochrana proti suchu a povodniam
Ľ. JuríkAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
zodpovedný riešiteľ
01.06.201530.06.2019
15
OP Kvalita životného prostredia
riešiteľ
01.11.201930.06.2021
16
 Prírodna retencia povodní a súkromné vlastníctvo pôdy
Ľ. JuríkCOST (European Cooperation in Science and Technology)garant23.01.201831.12.2018
17
 Riadenie vlhkostného režimu pôd ako nástroja adaptácie na klimatickú zmenu
V. Bárek
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
aktívny riešiteľ
01.01.2014
31.12.2016
18
 Sociálne a ekonomické dopady rýchlostnej cesty R1 PR1BINA Nitra
Zmluva o dielo
Riešiteľ
27.09.2017
15.01.2018
19
 Súčasné využívanie vody a návrat živín v malých poľnohospodárskych povodiach (skladovanie)
Horizont 2020
garant
23.01.2019
01.07.2024
20
 Tvorba a kvalita povrchového odtoku z malých povodí a vybraných obcí s dôrazom na kolobeh fosforu a transport jemných pôdnych častíc v podmienkach zmenenej klímy
Ľ. JuríkVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2014
31.12.2016
21
 Tvorba a kvalita povrchového odtoku z malých povodí v podmienkach zmenenej klímy.
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2011
31.12.2013
22 Uni idú globálne - EYD2015 ako strategický prostriedok pre zvyšovanie povedomia v oblasti vyššieho vzdelávaniaGranty nadáciígarant
30.01.2014
30.11.2014
23
 VALORIZÁCIA A VYUŽITIE INTEGROVANÉHO VODNÉHO HOSPODÁRENIA V BOREAL, PANNONIAN A CONTINENTAL BIOGEOGRAPHIC REGIONSĽ. JuríkHorizont 2020
garant
23.01.2019
01.01.2024
24 Vidiecke odpadové vody v Centrálnej Európe ( CERUVA)Ľ. Jurík
Interreg Central Europe
garant
01.01.2019
31.12.2021
25
 Výskum a vývoj podpovrchovej kvapkovej závlahy vyčistenými vodami z malej čistiarne odpadových vôd.
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2008
31.12.2010
26 Výskum a vývoj podpovrchovej kvapkovej závlahy vyčistenými vodami z malej ČOVVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.200831.12.2010
27 Výskum mobilizácie, transportu a sedimentácie fosforu a nerozpustných látok po eróznom odnose v malých povodiach a ich vplyvu na biotu v tokoch a nádržiachVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.201631.12.2018
28 Výskum pohybu fosforu a jemných pôdnych častíc v systéme pôda, voda, sedimenty, biota vo vodných tokoch a nádržiach
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.201531.12.2017
29
 Výskum procesov pohybu fosforu a jemných pôdnych častíc v systéme pôda, voda, sedimenty, biota vo vodných tokoch a nádržiachĽ. Jurík
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01.07.2016
30.06.2020
30 Výskum procesov spoločného transportu fosforu, iných látok so sedimentami a ich vplyvu na kvalitatívny stav vodných útvarovĽ. JuríkVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.201731.12.2021
31
 vytvorenie spoločnej siete s nemeckýmí, maďarskými, slovenskými a rumunskými partnermiĽ. Jurík
Štátne programy výskumu a vývoja
garant
27.04.2015
31.12.2015
32
 Využitie hydromelioračných stavieb na zmiernenie negatívnych účinkov extrémnych hydrologických javov vplývajúcich na kvalitu vodných útvarov v poľnohospodárskej krajine
Ľ. Jurík
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
zodpovedný riešiteľ
01.07.2017
30.06.2021
33
 Zloženie tuhého komunálneho odpadu a jeho vplyv na ekonomickú a environmentálnu udržateľnosť odpadového hospodárstva
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
zástupca vedúceho projektu01.01.2011
31.12.2013
34
 ZMENA ZNALOSTI PRE ZLEPŠOVANIE RIADENIA EURÓPSKYCH EKOSYSTÉMOV A SLUŽIEB BREHOVÝCH PORASTOV
COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant23.01.201831.12.2021

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:
ukončenýzamietnutý