Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikačné číslo: 1528
Univerzitný e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 

          Projekty     Publikácie     Orgány
     
Vedené práce     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektuGarantDruh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
 Antropogénne vplyvy na tvorbu a kvalitu povrchového odtoku z malých povodí v podmienkach zmenenej klímy
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2011
31.12.2013
2
 Bezpečnosť vody vo Višegrádskej oblasti
Ľ. Jurík
Visegrad Grants
garant01.02.201931.12.2020
3
 Cradle-to-Cradle v univerzitnom vydelávaníErasmus Mundus
garant
01.01.2014
30.09.2014
4
 Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímu
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
aktívny riešiteľ01.07.2015
30.06.2019
5
 Environmenálne právo - e-learningové štúdium a multimediálne vzdelávanie.Ľ. Jurík
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.200431.12.2006
6 Hnojivá založené na popole z čistiarenskeho kaluHorizont 2020 garant08.01.202001.01.2025
7 Integrovanie obsahu a foriem výuky predmetu Vodné stavby na univerzitách a vytvorenie multimediálnej učebnice pre tento predmet.Ľ. JuríkKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2008
31.12.2010
8 Klimatická zmena a jej dopad na rozvoj videka - výučba a diseminácia v krajinách V4 a EaPĽ. Jurík
Visegrad University Studies Grants STOP!!!
garant
01.02.201731.07.2018
9 medziuniverzitný výskumný program pre udržateľnosťĽ. JuríkMedzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
garant
01.10.201530.12.2020
10
 Mobilný vstrekovací systém, presného zavlažovania a hnojenia, vyhovujúci individuálnym potrebám rastlín
Rozvojové projekty
garant
01.01.2017
01.05.2021
11
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
zástupca vedúcej projektu
03.04.2017
31.12.2019
12
 Multikriteriálna analýza interakcie vegetácie a kvality ovzdušia v podmienkach zmeny klímy v rôznych typoch krajiny
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
zástupca projektu
01.01.2021
31.12.2023
13
 Odpadové hospodárstvo-študijný program,tvorba učebných plánov pre I.,II.,III. stupeň vzdelávania- tvorba učebných plánov a učebníc
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
aktívny riešiteľ
01.01.2011
31.12.2013
14
 Optimalizácia riadenia sústavy vodných nádrží v krajine ako ochrana proti suchu a povodniam
Ľ. JuríkAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRzodpovedný riešiteľ
01.06.2015
30.06.2019
15J. HorákOP Kvalita životného prostrediariešiteľ
01.11.2019
30.06.2021
16 Prírodna retencia povodní a súkromné vlastníctvo pôdy
COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant23.01.2018
31.12.2018
17
 Riadenie vlhkostného režimu pôd ako nástroja adaptácie na klimatickú zmenuVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)aktívny riešiteľ
01.01.2014
31.12.2016
18Zmluva o dielo
Riešiteľ
27.09.2017
15.01.2018
19
 Súčasné využívanie vody a návrat živín v malých poľnohospodárskych povodiach (skladovanie)
Horizont 2020
garant
23.01.2019
01.07.2024
20
 Tvorba a kvalita povrchového odtoku z malých povodí a vybraných obcí s dôrazom na kolobeh fosforu a transport jemných pôdnych častíc v podmienkach zmenenej klímy
Ľ. Jurík
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2014
31.12.2016
21 Tvorba a kvalita povrchového odtoku z malých povodí v podmienkach zmenenej klímy.Ľ. Jurík
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2011
31.12.2013
22
 Uni idú globálne - EYD2015 ako strategický prostriedok pre zvyšovanie povedomia v oblasti vyššieho vzdelávania
Ľ. Jurík
Granty nadácií
garant
30.01.201430.11.2014
23
 VALORIZÁCIA A VYUŽITIE INTEGROVANÉHO VODNÉHO HOSPODÁRENIA V BOREAL, PANNONIAN A CONTINENTAL BIOGEOGRAPHIC REGIONS
Ľ. JuríkHorizont 2020garant23.01.201901.01.2024
24
 Vidiecke odpadové vody v Centrálnej Európe ( CERUVA)
Ľ. Jurík
Interreg Central Europe
garant
01.01.2019
31.12.2021
25
 Výskum a vývoj podpovrchovej kvapkovej závlahy vyčistenými vodami z malej čistiarne odpadových vôd.
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.200831.12.2010
26
 Výskum a vývoj podpovrchovej kvapkovej závlahy vyčistenými vodami z malej ČOVĽ. JuríkVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.200831.12.2010
27 Výskum mobilizácie, transportu a sedimentácie fosforu a nerozpustných látok po eróznom odnose v malých povodiach a ich vplyvu na biotu v tokoch a nádržiachVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2016
31.12.2018
28
 Výskum pohybu fosforu a jemných pôdnych častíc v systéme pôda, voda, sedimenty, biota vo vodných tokoch a nádržiach
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2015
31.12.2017
29
 Výskum procesov pohybu fosforu a jemných pôdnych častíc v systéme pôda, voda, sedimenty, biota vo vodných tokoch a nádržiach
Ľ. Jurík
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant01.07.201630.06.2020
30
 Výskum procesov spoločného transportu fosforu, iných látok so sedimentami a ich vplyvu na kvalitatívny stav vodných útvarov
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2017
31.12.2021
31
 Výskum vplyvu biotických a abiotických faktorov na zložky systému pôda-voda-atmosféra-rastlinný kryt
OP Výskum a inovácie
riešiteľ01.01.2016
31.12.2019
32
 vytvorenie spoločnej siete s nemeckýmí, maďarskými, slovenskými a rumunskými partnermi
Ľ. JuríkŠtátne programy výskumu a vývoja
garant
27.04.2015
31.12.2015
33
 Využitie hydromelioračných stavieb na zmiernenie negatívnych účinkov extrémnych hydrologických javov vplývajúcich na kvalitu vodných útvarov v poľnohospodárskej krajine
Ľ. Jurík
Všeobecné výzvy
zodpovedný riešiteľ
01.07.2017
30.06.2021
34
 Zloženie tuhého komunálneho odpadu a jeho vplyv na ekonomickú a environmentálnu udržateľnosť odpadového hospodárstvaA. BárekováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)zástupca vedúceho projektu01.01.201131.12.2013
35
 ZMENA ZNALOSTI PRE ZLEPŠOVANIE RIADENIA EURÓPSKYCH EKOSYSTÉMOV A SLUŽIEB BREHOVÝCH PORASTOV
COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
23.01.2018
31.12.2021

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý