Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Comparison of hydraulic and material load at the input of the WWTP Jelka and WWTP Veľké Úľany
Lukáč, Peter -- Jurík, Ľuboš
Comparison of hydraulic and material load at the input of the WWTP Jelka and WWTP Veľké Úľany.  In Veda mladých 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 67--79. ISBN 978-80-552-2008-6. URL: https://drive.google.com/file/d/1ebeqXqgQXVRj88MIhhBMctXZ3LZkd3gU/view.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
2.Development of emission to air in Central Europe
Pokrývková, Jozefína -- Jurík, Ľuboš
Development of emission to air in Central Europe. In Journal of Ecological Engineering. 20, 2 (2019), p. 51--57. ISSN 2081-139X.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
3.Drenážne melioračné kanály – ich význam v súčasnosti v krajine a v hospodárení s vodou
Jurík, Ľuboš -- Kaletová, Tatiana -- Pokrývková, Jozefína -- Gacko, Igor -- Rehák, Štefan -- Šoltész, Andrej
Drenážne melioračné kanály – ich význam v súčasnosti v krajine a v hospodárení s vodou.  In Hospodaření s vodou v krajině. Praha : Český hydrometeorologický ústav. (2019), p. 1--10. ISBN 978-80-87577-88-2. URL: http://www.cbks.cz/SbornikTrebon2019/Adam_Trebon_1.pdf.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
4.Drought as stress for plants, irrigation and climatic changes
Jurík, Ľuboš -- Kaletová, Tatiana
Drought as stress for plants, irrigation and climatic changes. In: Water resources in Slovakia. Part 2. Cham: Springer, 2019. p. 105--123. ISBN 978-3-319-92864-7 (viaz.).
AECVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
5.Environmental load norma of irrigation fields with sewage water
Chaparkulova, E.D. -- Anuarbekov, K.K. -- Jurík, Ľuboš
Environmental load norma of irrigation fields with sewage water. In Izvestija Nacionaľnoj akademii nauk respubliki Kazachstan. 4, 436 (2019), p. 167--172. ISSN 2224-5278.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
6.Evaluation of the results of measurements and monitoring of the Žilina Dam
Gacko, Igor -- Jurík, Ľuboš -- Manina, Martin
Evaluation of the results of measurements and monitoring of the Žilina Dam.  In Veda mladých 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 47--58. ISBN 978-80-552-2008-6. URL: https://drive.google.com/file/d/1ebeqXqgQXVRj88MIhhBMctXZ3LZkd3gU/view.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
7.Hydrologic -hydraulic analysis of revitalisation of water bodies in lowland regions of Slovakia
Šoltész, Andrej -- Čubanová, Lea -- Baroková, Dana -- Jurík, Ľuboš -- Rehák, Štefan
Hydrologicko - hydraulická analýza revitalizácie vodných útvarov v nížinných oblastiach Slovenska: Hydrologic -hydraulic analysis of revitalisation of water bodies in lowland regions of Slovakia.  In Hospodaření s vodou v krajině. Praha : Český hydrometeorologický ústav. (2019), p. 1--10. ISBN 978-80-87577-88-2. URL: http://www.cbks.cz/SbornikTrebon2019/Adam_Trebon_1.pdf.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
8.Irrigation of arable land in Slovakia: history and perspective
Jurík, Ľuboš -- Halászová, Klaudia -- Pokrývková, Jozefína -- Rehák, Štefan
Irrigation of arable land in Slovakia: history and perspective. In: Water resources in Slovakia. Part 1. Cham: Springer, 2019. p. 81--96. ISBN 978-3-319-92852-4 (viaz.).
AECVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
9.Quality of water required for irrigation
Kaletová, Tatiana -- Jurík, Ľuboš
Quality of water required for irrigation. In: Water resources in Slovakia. Part 1. Cham: Springer, 2019. p. 97--113. ISBN 978-3-319-92852-4 (viaz.).
AECVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
10.Retencia vody na poľnohospodársky využívanej pôde
Jurík, Ľuboš
Retencia vody na poľnohospodársky využívanej pôde. In Naše pole. 23, 5 (2019), p. 46--48. ISSN 1335-2466.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
11.Small water reservoirs: sources of water for irrigation
Jurík, Ľuboš -- Zeleňáková, Martina -- Kaletová, Tatiana -- Arifjanov, Aybek M.
Small water reservoirs: sources of water for irrigation. In: Water resources in Slovakia. Part 1. Cham: Springer, 2019. p. 115--131. ISBN 978-3-319-92852-4 (viaz.).
AECVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
12.Spôsob spracovania biologicky rozložiteľných odpadov a/alebo zmesových odpadov s obsahom biologicky rozložiteľných látok, najmä priemyselných a komunálnych biologicky rozložiteľných odpadov a zmesových komunálnych odpadov: úžitkový vzor č. 8519: dátum zápisu 26.6.2019
Machová, Dagmar -- Jurík, Ľuboš -- Gašperec, Ľubomír -- Slašťan, Ján
Spôsob spracovania biologicky rozložiteľných odpadov a/alebo zmesových odpadov s obsahom biologicky rozložiteľných látok, najmä priemyselných a komunálnych biologicky rozložiteľných odpadov a zmesových komunálnych odpadov: úžitkový vzor č. 8519: dátum zápisu 26.6.2019. MACHOVÁ, D. -- JURÍK, Ľ. -- GAŠPEREC, Ľ. -- SLAŠŤAN, J.
AGJAutorské osvedčenia, patenty, objavy2019Details
13.Spôsob zhodnocovania odpadového produktu pri výrobe tepla alebo elektrickej energie z pevných palív a spôsob využitia tohto zhodnoteného odpadového produktu: úžitkový vzor č. 50044-2018: dátum zápisu 08.01.2019
Machová, Dagmar -- Jurík, Ľuboš -- Slašťan, Ján -- Gašperec, Ľubomír
Spôsob zhodnocovania odpadového produktu pri výrobe tepla alebo elektrickej energie z pevných palív a spôsob využitia tohto zhodnoteného odpadového produktu: úžitkový vzor č. 50044-2018: dátum zápisu 08.01.2019. MACHOVÁ, D. -- JURÍK, Ľ. -- SLAŠŤAN, J. -- GAŠPEREC, Ľ.
AGJAutorské osvedčenia, patenty, objavy2019Details
14.Zmeny klímy a využívanie vody pre poľnohospodárstvo v povodí jazera Urmia - Irán
Jurík, Ľuboš -- Banihabib, Mohammad Ebrahim -- Mohammadi, Ali
Zmeny klímy a využívanie vody pre poľnohospodárstvo v povodí jazera Urmia - Irán. In Vodohospodársky spravodajca. 62, 7 (2019), p. 25--31. ISSN 0322-886X.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.