Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Róbert Toman, Dr.
Identifikačné číslo: 1529
Univerzitný e-mail: robert.toman [at] uniag.sk
 

     Výučba
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
DokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Mária Adamkovičová, PhD.
The effects of cadmium and diazinon on reproductive parameters in male rats
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Richard Alexa
Vplyv niklu na stavbu semenníkov myší po dlhodobom podávaní v potrave
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Bálintová
Analýza príčin porúch plodnosti mužov v Žilinskom kraji vo vzťahu k rizikovým faktorom prostredia
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Radka Barcajová
Morfometrická a histologická analýza hrubého čreva potkanov po skrmovaní obnôžkového peľu
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Gabriel Beta
Mlieko ako zdroj esenciálnych prvkov vo výžive človeka
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Pavol Borčin
Toxické a esenciálne kovy v živočíšnych tkanivách a ich vzájomné interakcie
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Bc. Dominika Bucová
Výskyt chemických prvkov v mlieku kráv v rôznych oblastiach Slovenska
marec 2020
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Michal Cabaj, PhD.
Vplyv diazinonu a selénu na štruktúru a funkcie semenníkov a prísemenníkov potkanov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Klaudia Deáková
Organochlórované pesticídy v mlieku živočíchov
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Bc. Denisa Džuganová
Výskyt polychlórovaných bifenylov v mlieku kráv v rôznych oblastiach Slovenska
marec 2020
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Miriam Fečkaninová
Analýza príčin porúch plodnosti mužov v Košicko-Prešovskej zaťaženej oblasti vo vzťahu k rizikovým faktorom prostredia.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Hajková, PhD.
Vplyv prídavku peľu v potrave na stavbu tenkého čreva potkanov v experimente.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Zuzana Hajková, PhD.
Vplyv skrmovania obnôžkového peľu na funkčnú morfológiu tenkého čreva a biochmické ukazovatele krvi potkanov
september 2015
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Barbora Hlaváčková
Vplyv kadmia na biochemické ukazovatele v krvnej plazme potkana po rôznych spôsoboch podávania
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Eva Ješová
Interakcie toxických a rizikových prvkov vo výžive človeka.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Kováčiková
Vplyv niklu na biochemické ukazovatele v krvnej plazme potkana po rôznych spôsoboch podávania
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ľudmila Lukácsová
Poruchy vnútorných orgánov vo vzťahu k intoxikáciám ťažkými kovmi
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ľudmila Lukácsová
Vplyv diazinonu na stavbu a morfometrické ukazovatele obličiek potkanov.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Veronika Matúšková
Poruchy plodnosti mužov vo vzťahu k životnému prostrediu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Romana Mičicová
Vplyv toxických prvkov na biochemické ukazovatele krvi
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Romana Mičicová
Výskyt kadmia, olova a ortuti v surovinách a potravinách rastlinného pôvodu
marec 2016
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ľubomíra Michalcová
Faktory výživy vplývajúce na plodnosť človeka
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľubomíra Michalcová
Výskyt kadmia, olova a ortuti v surovinách a potravinách živočíšneho pôvodu
marec 2016
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ema Paulinji
Fytobiotiká a ich význam pre zdravie
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ema Paulinji
Vplyv skrmovania obnôžkového peľu na parametre pohyblivosti spermií experimentálnych zvierat.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Karina Plutková
Mlieko a riziká jeho kontaminácie toxickými prvkami vo vzťahu k zdraviu človeka
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Martina Pšenková, PhD.
Hodnotenie výskytu a distribúcie xenobiotík v živočíšnom organizme a ich transfer v systéme pôda - krmivo – živočíšny produkt
september 2018Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Jakub Sitkey
Včelie produkty a ich zdravotné účinky
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Stanislava Stančeková
Analýza príčin porúch plodnosti mužov v Trnavskom kraji vo vzťahu k rizikovým faktorom prostredia
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Denisa Šimková
Histologická a morfometrická analýza obličiek potkanov po podávaní kadmia a selénu
marec 2016
Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Denisa Šimková
Toxické a rizikové prvky ako faktor pri poruchách plodnosti človeka
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Tatiana Zborayová
Analýza príčin porúch plodnosti mužov v Zemplínskej zaťaženej oblasti vo vzťahu k rizikovým faktorom prostredia.
august 2011
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná