Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Identifikačné číslo: 1530
Univerzitný e-mail: roman.galik [at] uniag.sk
 
administratíva - Technická fakulta
Dekan - Technická fakulta

Kontakty     Výučba     
     
Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Barát
Analýza vybraných parametrov tanierovej odstredivky pri separácii kukuričného oleja
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Barát
Súčasné a perspektívne technológie výroby bioetanolu
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Peter Bašista
Stroje a technológie používané pri úprave odpadov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Peter Bečka
Logistika biomasy vhodnej na výrobu kvapalných biopalív
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Vladimír Bekényi, PhD.
Porovnanie kvality ceckových gúm z hľadiska technických aspektov v laboratórnych podmienkach a v podmienkach prvovýroby
august 2013
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Štefan Boďo, PhD.
Vplyv technológie chovu na produkciu emisií amoniaku a skleníkových plynov v objektoch pre hydinu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Iveta Boďová
Vplyv technologických faktorov chovateľského prostredia na produkčné ukazovatele brojlerových kurčiat.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. Peter Borik
Technologické systémy ustajnenia nosníc a ich vplyv na kvalitu produktu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Peter Cesnek
Logistika biomasy vhodnej na výrobu kvapalných biopalív
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Blažej Cicák
Monitorovanie teploty siláže v naskladnenej hmote pomocou termovízie
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Blažej Cicák
Technologické zariadenia prevádzky na výrobu metylesteru repkového oleja
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Blažej Cicák
Technologické zariadenia prevádzky na výrobu metylesteru repkového oleja.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Henrich Čečetka
Energetický potenciál vybraných odpadov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Sabína Dávidová
Inovačné trendy vo vývoji dojacej techniky
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Sabína Dávidová
Inovatívne diagnostické metódy na zisťovanie ochorení paznechtov u dojníc
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Martin Denker, PhD.
Vplyv technológie chovu na produkciu emisií amoniaku a skleníkových plynov v objektoch pre hovädzí dobytok
august 2012
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Monika Dubeňová, PhD.
Vplyv technológie chovu na produkciu emisií amoniaku a skleníkových plynov v objektoch pre ošípané
august 2014
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Ďuricová
Stroje na recykláciu a spracovanie odpadu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Filipová
Analýza kvality práce miešacieho kŕmneho voza
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Lukáš Gedaj
Technológia a technika na výrobu bionafty
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Hanusová, PhD.
Technologické zariadenia prevádzky na spracovanie odpadového papiera
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Hanusová, PhD.
Využitie termografickej metódy na zisťovanie kvality dojacieho procesu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Hrebík
Hodnotenie niektorých znakov technologickej kvality cukrovej repy
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Rudolf Kéri
Biochemické premeny energetického potenciálu biomasy
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Blanka Keselyová
Využitie drsnomera SURFTEST 301 pri diagnostike dojacích zariadení
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ivana Kosáková
Znečisťovanie ovzdušia z objektov živočíšnej výroby
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Krapka
Automatické dojacie systémy - tendencia k ich zavádzaniu
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Zuzana Kučerová
Analýza inovačných trendov vo vývoji technologických liniek na výrobu kŕmnych zmesí
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jozef Lisý
Vplyv technológie chovu nosníc na kvalitu konzumných vajec
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: František Lužica
Technologické zariadenia prevádzky na spracovanie odpadových pneumatík.
august 2011
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Renáta Lužicová
Technologické zariadenia prevádzky na spracovanie plastového odpadu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Renáta Lužicová
Zhodnotenie linky strojov na spracovanie plastového odpadu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Andrej Matula
Klimatické a energetické ciele Európskej únie
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Andrej Matula
Klimatické a energetické ciele Európskej únie
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Katarína Mayerová
Fyzikálne faktory pracovného a životného prostredia a ich možný vplyv na zdravie ľudí a zvierat
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Bc. Katarína Mayerová
Fyzikálne faktory pracovného a životného prostredia a ich možný vplyv na zdravie ľudí a zvierat
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Mikuška
Návrh solárneho modelu ohrevu vody v bazéne s vysokou kvalitou účinnosti
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Nagyová
Analýza hlukovej záťaže v objektoch živočíšnej výroby
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Novoveský
Komplexné posúdenie vplyvu alternatívnych motorových palív na životné prostredie
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Pinkava
Akustické emisie z objektov pre chov ošípaných
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Pinkava
Analýza nových trendov v konštrukcii strojov na kŕmenie ošípaných
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Barbora Ristová
Inovačné trendy vo vývoji technologických liniek na výrobu kŕmnych zmesí
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Barbora Ristová
Vyhodnotenie presnosti váženia jednotlivých komponentov zmiešanej kŕmnej dávky u miešacích kŕmnych vozov
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Kristína Solčanská
Ekologické vykurovanie pomocou tepelného čerpadla
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lukáš Škarítka
Negatívne dopady živočíšnej výroby na životné prostredie
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Lukáš Škarítka
Negatívne dopady živočíšnej výroby na životné prostredie
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Bc. Lukáš Škarítka
Negatívne dopady živočíšnej výroby na životné prostredie
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zdenka Tůmová
Technologické zariadenia prevádzky na výrobu bioetanolu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zdenka Tůmová
Využitie termografickej metódy na odhaľovanie zahrievania siláže z dôvodu nedostatočného utlačenia
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Turčeková
Pracovné prostredie obsluhy traktora pri kŕmení hovädzieho dobytka
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Petra Turčeková
Technológie pre výrobu biopalív druhej generácie
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná