Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Identifikačné číslo: 1530
Univerzitný e-mail: roman.galik [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
administratíva - Technická fakulta

Kontakty          Projekty
     
     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Využitie drsnomera SURFTEST 301 pri diagnostike dojacích zariadení
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
doc. Ing. Ivan Karas, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:Využitie drsnomera SURFTEST 301 pri diagnostike dojacích zariadení
Abstrakt:
Hlavným cieľom tejto práce a celého výskumu bolo overiť v laboratórnych a prevádzkových podmienkach vhodnosť prístroja SURFTEST 301 na skúmanie mikrotrhlín na vnútorných a vonkajších povrchoch ceckových gúm z dvoch rozdielnych materiálov. Výsledky mnohých porovnávacích pokusov naznačujú, že ceckové nástrčky majú obvykle väčší vplyv na dojacie vlastnosti ako akýkoľvek iný faktor. Správnou diagnostikou sa dá určiť najvhodnejší materiál na výrobu ceckových gúm, ktoré prichádzajú do bezprostredného styku so živým organizmom, čo má následne aj veľký vplyv na výsledný produkt - v našom prípade mlieko. Včasným vyselektovaním opotrebených, respektíve nevhodných ceckových gúm sa dá predísť znehodnoteniu kvality mlieka a zároveň ušetriť zdravie dojníc, nakoľko trhliny ceckových gúm najmä z vnútornej strany sú miestom usadzovania jednotlivých zložiek mlieka (tukov, cukrov, bielkovín a pod.), ktorému častokrát nezabráni ani dôkladné čistenie a dezinfekcia.
Kľúčové slová:drsnosť, prvovýroba, povrchová teplota, exploatácia, ceckové gumy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene