Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Identifikačné číslo: 1530
Univerzitný e-mail: roman.galik [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
administratíva - Technická fakulta

Kontakty
     
     Projekty
     
     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Technológie pre výrobu biopalív druhej generácie
Autor:
Ing. Petra Turčeková
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Technológie pre výrobu biopalív druhej generácie
Abstrakt:
Bakalárska práca je zameraná na zosumarizovanie nových poznatkov o technológiách pre výrobu biopalív druhej generácie. V prvej kapitole sa zameriame na definíciu biomasy ako takej. V druhej časti sme rozdelili biopalivá podľa základných hľadísk. Tretia kapitola opisuje legislatívny rámec používania biopalív prvej a druhej generácie a hodnoty, ktoré by mali byť resp. musia byť dodržané. V podkapitole sme následne stručne rozobrali aj biopalivá prvej generácie, ktoré predchádzajú biopalivám druhej generácie. V ďalšej časti sa už venujeme biopalivám druhej generácie, základnému opisu, rozdeleniu podľa použitej technológie. V podkapitolách sa zaoberáme priamo jednotlivými spôsobmi spracovania rôznych surovín vhodnými technológiami. Nakoniec sme zhodnotili a porovnali technológie prvej a druhej generácie.
Kľúčové slová:
biomasa, biopalivá, technológie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene