Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Identifikačné číslo: 1530
Univerzitný e-mail: roman.galik [at] uniag.sk
 
administratíva - Technická fakulta
Dekan - Technická fakulta

Kontakty     Výučba
     
     
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Fyzikálne faktory pracovného a životného prostredia a ich možný vplyv na zdravie ľudí a zvierat
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Fyzikálne faktory pracovného a životného prostredia a ich možný vplyv na zdravie ľudí a zvierat
Abstrakt:
Bakalárska práca sumarizuje najnovšie poznatky o fyzikálnych faktoroch pracovného a životného prostredia a o ich vplyve na zdravie ľudí a zvierat. Hodnotí vplyv každého fyzikálneho faktoru. Úvodná časť je zameraná na definovanie základných pojmov, ako sú pracovné a životné prostredie. Druhá časť práce je venovaná detailnému popisu fyzikálnych faktorov a ich vplyvu na zdravie človeka a zvierat. Fyzikálne faktory v životnom ako aj v pracovnom prostredí sú veľmi podceňované, lebo ich príznaky sa zvyčajne ukazujú až v neskoršom veku. V časti diskusia je uvedený môj názor k problematike.
Kľúčové slová:
zdravie, práca, životné prostredie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene