Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Identifikačné číslo: 1530
Univerzitný e-mail: roman.galik [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
administratíva - Technická fakulta

          Projekty     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Využitie termografickej metódy na zisťovanie kvality dojacieho procesu
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. Ivana Knížková, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:Využitie termografickej metódy na zisťovanie kvality dojacieho procesu
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bolo analyzovať kvalitu dojacieho procesu. Merania boli zamerané na hodnotenie vplyvu strojového dojenia pri použití podtlaku 45 kPa a 40 kPa na zmeny teplôt povrchu ceckov pomocou infračervenej termografickej metódy. Merania boli uskutočnené na mliečnej farme na šiestich dojniciach holsteinského plemena, ktoré boli v druhej fáze laktácie. Termogramy ceckov boli získané pomocou termografickej kamery ThermoProTM TP8S IR Thermal Camera v priebehu dvoch dní (ranné dojenie a poobedné dojenie s podtlakom 45 kPa, ranné dojenie a poobedné dojenie s podtlakom 40 kPa). Na jednotlivých termogramoch boli sledované teplotné zmeny ceckov pred dojením, po dojení, 2 minúty po ukončení dojenia, 4 minúty po ukončení dojenia. Z výsledkov vyplynulo, že vplyvom strojového dojenia dochádza k nárastu teploty pri obidvoch podtlakoch (45 kPa, 40 kPa). Najvyššie hodnoty boli zistené bezprostredne po dojení. Pri podtlaku 45 kPa bol nárast priemerného rozdielu teplôt za ranné a poobedné dojenie + 2,44 K, pri podtlaku 40 kPa bol nárast priemerného rozdielu teplôt za ranné a poobedné dojenie + 1,93 K. Najvyšší pokles teplôt ceckov bol zistený dve minúty po dojení. Termografická metóda použitá na posúdenie kvality dojacieho procesu sa ukázala ako vhodná, nakoľko sleduje priamu odozvu ceckov na proces strojového dojenia.
Kľúčové slová:
dojnica, infračervená termografia , podtlak, mliečna žľaza, cecky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene