Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Identifikačné číslo: 1530
Univerzitný e-mail: roman.galik [at] uniag.sk
 
administratíva - Technická fakulta
Dekan - Technická fakulta

Kontakty     Výučba
     
Projekty     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Využitie termografickej metódy na odhaľovanie zahrievania siláže z dôvodu nedostatočného utlačenia
Autor:
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Využitie termografickej metódy na odhaľovanie zahrievania siláže z dôvodu nedostatočného utlačenia
Abstrakt:
Termografia je jedným z najefektívnejších spôsobov, ako určiť tepelné úniky a teplotné rozdiely na sledovanom povrchu rozličných materiálov. Výsledkom je identifikácia kritických a problémových miest a následná možnosť ich skorého odstránenia. Výstupom je termovízna snímka (termograf), na ktorej sa dajú presne lokalizovať problémové miesta s narušeným teplotným poľom. Cieľom diplomovej práce bolo použiť túto metódu na odhalenie nežiaduceho zahrievania kukuričnej a lucernovej siláže z dôvodu nedostatočného utláčania. Meranie bolo realizované na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU, s.r.o. farma Oponice, v zimnom období pri vonkajšej teplote vzduchu 2°C. Súčasne bola vykonaná kontrola zhutnenia siláže, odmeraním penetrometrického odporu odberovej steny siláže. Merania boli uskutočnené v piatich monitorovacích bodoch, kolmo na smer utláčania a v smere utláčania siláže, v ohraničenej ploche (kovovom ráme) pomocou kužeľového penetrometra. Zhutnenie siláže úzko súvisí s veľkosťou častíc rezanky, ktorá je charakterizovaná hmotnostnými podielmi jednotlivých veľkostných frakcií krmiva. Požadované kritériá boli skontrolované použitím PEN STATE separátora. Na základe výsledkov bolo zistené, že v niektorých monitorovaných oblastiach boli zaznamenané vysoké teplotné rozdiely, ktoré boli spôsobené predovšetkým nedostatočným utlačením siláže (napríklad v žľabe s kukuričnou silážou bola minimálna teplota v ohraničenej ploche po vybratí 13,0°C a maximálna teplota 36,4°C; v žľabe s lucernovou silážou bola minimálna teplota v ohraničenej ploche po vybratí 12,3°C a maximálna teplota 32,6°C). Veľkostné frakcie krmiva zodpovedali požadovaným kritériám (hmotnostný zostatok na site s veľkosťou otvorov 8 mm bol 66,5 %).
Kľúčové slová:
termovízna diagnostika, teplotné pole, infračervené žiarenie, kukuričná siláž

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene