Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Identifikačné číslo: 1530
Univerzitný e-mail: roman.galik [at] uniag.sk
 
administratíva - Technická fakulta

Kontakty     
     
Projekty
     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Monitorovanie teploty siláže v naskladnenej hmote pomocou termovízie
Autor:
Ing. Blažej Cicák
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Monitorovanie teploty siláže v naskladnenej hmote pomocou termovízie
Abstrakt:
Termografia je jedným z najefektívnejších spôsobov, ako určiť tepelné úniky a teplotné rozdiely na sledovanom povrchu rozličných materiálov. Výsledkom je identifikácia kritických a problémových miest a následná možnosť ich včasného odstránenia. Výstupom je termovízna snímka, na ktorej sa dajú presne lokalizovať problémové miesta s narušeným tepeľným poľom. Cieľom diplomovej práce bolo použiť túto metódu na odhalenie nežiaduceho zahrievania kukuričnej siláže z dôvodu nedostatočného utlačenia. Meranie bolo realizované na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU, s.r.o. farma Kolíňany, v jarnom období pri vonkajšej teplote vzduchu 11 °C. Na základe výsledkov bolo zistené, že v niektorých monitorovacích oblastiach boli zaznamenané vysoké teplotné rozdiely, ktoré boli spôsobené predovšetkým nedostatočným utlačením siláže. Meraním sa zistilo že najnižšia teplota odberovej steny kukuričnej siláže priamo po vybratí krmiva dosahovala hodnotu 10,1 °C a maximálna 42,1 °C.
Kľúčové slová:
termovízna diagnostika, kukurica, siláž

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene