Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Identifikačné číslo: 1530
Univerzitný e-mail: roman.galik [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
administratíva - Technická fakulta

Kontakty
     
     
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Akustické emisie z objektov pre chov ošípaných
Autor: Ing. Andrej Pinkava
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Ján Župík
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Akustické emisie z objektov pre chov ošípaných
Abstrakt:
Pôsobenie zvukových podnetov na človeka, hospodárske zviera je pozitívne, ale i negatívne. Všeobecne môžeme konštatovať, že hluková záťaž je nebezpečná nielen dobou a dĺžkou pôsobenia ale hlavne intenzitou. Cieľom tejto diplomovej práce je zosumarizovať poznatky o pôsobiacom hluku, vplyvu na človeka a hospodárske zviera, súčasné legislatívne pomery a definovať možnosti ako predchádzať vzniku hluku a ako hluk eliminovať. Z názvu práce akustické emisie z objektov pre chov ošípaných je zrejmé, že okrem spomenutých poznatkov, sme vykonali vo vybraných dvoch podnikoch (Pastuchov, Šurianky) merania na posúdenie emisii hluku v ustajňovacom priestore pre jednotlivé kategórie ošípaných. Merania prebiehali pri rôznych operáciách (kŕmenie, odstraňovanie exkrementov, vetranie) aby sme posúdili, či súčasná technológia ustajnenia a kŕmenia, vetrania vyhovuje súčasným normám a zákonom stanoveným limitom. Cieľ práce považujeme za splnený, z nameraných hodnôt akustických emisii, sme vypracovali vyhodnotenie, v ktorom definujeme, či súčasná technológia chovu, použitá pri ustajnených kategóriách ošípaných, spĺňa zákonom stanovené limity. Pri nadlimitných hodnotách nameraných emisii, sme navrhli potrebné opatrenia pre zníženie hladiny hlukových emisii v ustajňovacom priestore.
Kľúčové slová:
ošípané, hluk, emisie, technológie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene