Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Identifikační číslo: 1530
Univerzitní e-mail: roman.galik [at] uniag.sk
 
administrativa - Technická fakulta
Děkan - Technická fakulta

Kontakty     Výuka
     
Projekty          
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Negatívne dopady živočíšnej výroby na životné prostredie
Autor:
Bc. Lukáš Škarítka
Pracoviště:
Vedoucí práce:
prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Oponent:
Ing. Štefan Boďo, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Negatívne dopady živočíšnej výroby na životné prostredie
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je priblížiť najnovšie získané poznatky o negatívnych dopadoch živočíšnej výroby na životné prostredie. V prvej kapitole som sa venoval o negatívnom dopade na pôdu, ovzdušie, vodu. V ďalšej časti som sa venoval vzniku škodlivín pri chove hovädzieho dobytka, lebo v dnešnej dobe je to citlivá a často podceňovaná skutočnosť, ktorá vzniká pri chove. V tretej kapitole som opísal vznik amoniaku a jeho negatívny dopad na životné prostredie. Objasnil som skutočnosť, ako predísť tvorbe veľkých koncentrácií škodlivín. Venoval som sa vzniku metánu, oxidu uhličitého, oxidu dusného, skleníkových plynov pri chove hovädzieho dobytka. Taktiež som kládol dôraz na možnosti ako znižovať emisie vyprodukované ľudskou činnosťou pri chove zvierat. Priblížil som intenzívne chovy v Európe, Afrike, Južnej Amerike a na Slovensku, ktoré prispeli k zvýšeniu chovu. Pridal som fakt o svetovom chove zvierat a zvyšujúcou produkciou mäsa. Mnohí si neuvedomujeme, aký dopad ma chov zvierat na našu planétu. Treba vytárať moderné ekologické chovy, ktoré nebudú až tak zaťažovať životné prostredie, aby sa raz nedostavil bod, keď už nebudeme vedieť odvrátiť ekologickú katastrofu, ktorú zapríčinil človek svojou nerozvážnosťou. Kľúčové slová: hovädzí dobytok, skleníkové plyny, amoniak, metán, oxid uhličitý, oxid dusný, životné prostredie.
Klíčová slova:amoniak, metán, životné prostredie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně