Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Identifikačné číslo: 1530
Univerzitný e-mail: roman.galik [at] uniag.sk
 
administratíva - Technická fakulta
Dekan - Technická fakulta

     Výučba     Projekty
     
          Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Negatívne dopady živočíšnej výroby na životné prostredie
Autor: Bc. Lukáš Škarítka
Pracovisko:
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Štefan Boďo, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Negatívne dopady živočíšnej výroby na životné prostredie
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je priblížiť najnovšie získané poznatky o negatívnych dopadoch živočíšnej výroby na životné prostredie. V prvej kapitole som sa venoval o negatívnom dopade na pôdu, ovzdušie, vodu. V ďalšej časti som sa venoval vzniku škodlivín pri chove hovädzieho dobytka, lebo v dnešnej dobe je to citlivá a často podceňovaná skutočnosť, ktorá vzniká pri chove. V tretej kapitole som opísal vznik amoniaku a jeho negatívny dopad na životné prostredie. Objasnil som skutočnosť, ako predísť tvorbe veľkých koncentrácií škodlivín. Venoval som sa vzniku metánu, oxidu uhličitého, oxidu dusného, skleníkových plynov pri chove hovädzieho dobytka. Taktiež som kládol dôraz na možnosti ako znižovať emisie vyprodukované ľudskou činnosťou pri chove zvierat. Priblížil som intenzívne chovy v Európe, Afrike, Južnej Amerike a na Slovensku, ktoré prispeli k zvýšeniu chovu. Pridal som fakt o svetovom chove zvierat a zvyšujúcou produkciou mäsa. Mnohí si neuvedomujeme, aký dopad ma chov zvierat na našu planétu. Treba vytárať moderné ekologické chovy, ktoré nebudú až tak zaťažovať životné prostredie, aby sa raz nedostavil bod, keď už nebudeme vedieť odvrátiť ekologickú katastrofu, ktorú zapríčinil človek svojou nerozvážnosťou. Kľúčové slová: hovädzí dobytok, skleníkové plyny, amoniak, metán, oxid uhličitý, oxid dusný, životné prostredie.
Kľúčové slová:amoniak, metán, životné prostredie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene