Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Identifikačné číslo: 1530
Univerzitný e-mail: roman.galik [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
administratíva - Technická fakulta
Dekan - Technická fakulta

Kontakty
     
Výučba
     
Projekty
     
     
Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Komplexné posúdenie vplyvu alternatívnych motorových palív na životné prostredie
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Komplexné posúdenie vplyvu alternatívnych motorových palív na životné prostredie
Abstrakt:
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo zistiť a zhodnotiť ekologickú efektivitu alternatívnych motorových palív, ich vplyv na životné prostredie a teda aj vplyv na trvalo udržateľný rozvoj. V jednotlivých kapitolách sú popísané vlastnosti biopalív a ich ekologický dopad s ohľadom na pestovanie východiskových energetických plodín, výroba daného paliva a energetická bilancia. Práca teda sumarizuje ekologickú efektivitu alternatívnych palív nielen z hľadiska ich konečného využitia, ale berie do úvahy aj vplyv spracovania a ostatných úkonov na životné prostredie, ktoré predchádzajú samotnému užívaniu týchto palív. V úvodnej časti je opísaná samotná myšlienka zavedenia alternatívnych palív. V ďalších kapitolách sa práca venuje samotným palivám podľa jednotlivých generácií.
Kľúčové slová:
biopalivo, alternatívne palivo, životné prostredie, znečistenie, spaľovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene