Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Identifikačné číslo: 1530
Univerzitný e-mail: roman.galik [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
dekanát - centrum - Technická fakulta
Dekan - Technická fakulta

     
     
Projekty
     Publikácie     
     
     

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektuGarantDruh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1I. Karandušovská
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešitel
01.01.2014
31.12.2016
2 Modely regionálnej cirkulárnej ekonomiky a najlepšie dostupné technológie pre biologické materiályE. MarišováInterreg Europe
riešiteľ
01.01.201731.12.2021
3 Návrh technológie na znižovanie emisií zo živočíšnej výroby a zo spaľovania biologických materiálovR. Gálik
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.01.201601.01.2016
4
 Porovnanie rôznych technologických systémov ustajnenia nosníc vo vzťahu k vybraným ukazovateľom kvality vajec.
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
garant
01.01.2004
31.12.2005
5 Transfer inovačných technológií do vzdelávacieho procesu v dimenziách potrieb súčasného poľnohospodárstva formou vysokoškolskej učebniceR. GálikKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.201431.12.2015
6
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.01.201831.12.2020
7
D. Moravčíková
OP Ľudské zdroje
lektor
19.08.2013
31.07.2015
8
 Výskum vzťahov energetických emisií v biotechnických a v bionických systémoch
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
garant
01.01.2014
31.12.2015
9
 Základy agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
gestor modulu
01.02.2019

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý