Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Identifikačné číslo: 1530
Univerzitný e-mail: roman.galik [at] uniag.sk
 
administratíva - Technická fakulta

Kontakty
     
     
Projekty
     
Publikácie
     
     
     

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
 Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and PeopleHorizont 2020výskumník01.06.2019
31.05.2022
2
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešitel
01.01.2014
31.12.2016
3 Modely regionálnej cirkulárnej ekonomiky a najlepšie dostupné technológie pre biologické materiályE. MarišováInterreg Europeriešiteľ
01.01.2017
31.12.2021
4
 Návrh technológie na znižovanie emisií zo živočíšnej výroby a zo spaľovania biologických materiálov
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2016
01.01.2016
5
 Porovnanie rôznych technologických systémov ustajnenia nosníc vo vzťahu k vybraným ukazovateľom kvality vajec.
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
garant
01.01.200431.12.2005
6
 Transfer inovačných technológií do vzdelávacieho procesu v dimenziách potrieb súčasného poľnohospodárstva formou vysokoškolskej učebnice
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2014
31.12.2015
7
R. Gálik
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2018
31.12.2020
8
OP Ľudské zdroje
lektor
19.08.201331.07.2015
9
 Výskum vzťahov energetických emisií v biotechnických a v bionických systémochAPVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
garant
01.01.2014
31.12.2015
10
 Základy agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe
M. Šimko
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
gestor modulu
01.02.2019

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý