Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Identification number: 1531
University e-mail: judita.lidikova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Chemistry (FBFS)

     
Lesson     
     
Publications     Bodies
     
Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesisUntil
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Kitti Borbélyová
Cesnak kuchynský (Allium sativum L.) a jeho zdravotné účinky vo výžive ľudí
April 2012
Displaying the final thesis
2.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Kitti Borbélyová
Vplyv lokality na obsah polyfenolických látok v cesnaku kuchynskom
May 2014
Displaying the final thesis
3.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Ivan Cerovski
Cibuľa kuchynská - zdroj zdraviu prospešných látok
March 2017
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Filip Csere
Prestup ťažkých kovov v systéme pôda-vinič hroznorodý (Vitis vinifera)
April 2020
Displaying the final thesis
5.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Natália Čeryová
Výskum variability chemoprotektívnych látok v cesnaku medveďom (Allium ursinum L.) indukovanej agroenvironmentálnymi a technologickými faktormi
September 2024
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Donič
Analýza vybraných ukazovateľov kvality pitnej vody v okrese Michalovce
March 2018Displaying the final thesis
7.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Daniel Hambalko
Obsah bioaktívnych látok v rajčiaku jedlom (Lycopersicum esculentum)
April 2016
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Daniel Hambalko
Zdraviu prospešné látky v rajčiaku jedlom (Lycopersicum esculentum Mill.)
May 2014
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristína Hanusová
Prírodné antioxidanty v drobnom ovocí a ich vplyv na ľudský organizmus
April 2013Displaying the final thesis
10.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Kristína Hanusová
Prírodné antioxidanty v drobnom ovocí a ich vplyv na ľudský organizmus
April 2012Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Holoubek
Chemické zložky cibule kuchynskej (Allium cepa L.) s pozitívnymi účinkami na ľudské zdravie
May 2011
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Holoubek
Obsah bioaktívnych látok vo vybraných odrodách cibule kuchynskej (Allium cepa L.)
April 2013
Displaying the final thesis
13.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Adela Horanová
Funkcie prírodných toxických látok v rastlinách
May 2019
Displaying the final thesis
14.Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Adela Horanová
Funkcie prírodných toxických látok v rastlinách
May 2019
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Denisa Hrončeková
Bioaktívne látky v zemiakoch
March 2019Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Chalás
Bioaktívne látky vo vybraných odrodách duly (Cydonia oblonga)
April 2016Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Chudá
Nutričné a antinutričné látky zemiakov
March 2019
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Magdaléna Janesová
Polyfenolické látky v pseudocereáliách
May 2011Displaying the final thesis
19.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Monika Jurkovičová
Bioaktívne látky v cesnaku kuchynskom (Allium sativum L.)
May 2014
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Káčerová
Dynamika zmien obsahu kvercetínu cibule kuchynskej (Allium cepa L.) počas vegetácie
May 2012
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Petra Kavalcová, PhD.
Výskum variability chemoprotektívnych látok v cibuli kuchynskej (Allium cepa L.) indukovanej agroenvironmentálnymi a technologickými faktormi
September 2016Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Angelika Kissová
Vzťah medzi vybraným rizikovým prvkom a obsahom polyfenolových látok v sledovaných pseudocereáliách
April 2013
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Angelika Kissová
Zdraviu prospešné látky v pohanke jedlej
May 2011
Displaying the final thesis
24.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Anabela Kluková
Prírodné toxické látky v potravinách
May 2019
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Soňa Konečná
Polyfenolové látky v bežne dostupnej zelenine
April 2011
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Emília Kopuncová
Flavonoidy v zelenine
May 2011
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Eva Kosáková
Prospešné látky v jablkách a ich vplyv na zdravie človeka
May 2011Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubica Kozlíková
Význam minerálnych látok vo výžive ľudí a v prevencii osteoporózy
May 2013
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Jana Kresáčová
Zdraviu prospešné látky v cesnaku kuchynskom (Allium sativum L.)
May 2011
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucia Kytková
Prírodné farbivá a ich vplyv na ľudský organizmus
May 2014
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Zuzana Lehotská
Význam tukov vo výžive človeka
April 2020
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Zuzana Lukáčová
Transfér ťažkých kovov v systéme pôda-rastlina
May 2020
Displaying the final thesis
33.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Zuzana Lukáčová
Transfér ťažkých kovov v systéme pôda-rastlina
May 2019
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Majerová
Význam flavonoidov v ovocí a ich zdraviu prospešný účinok na ľudský organizmus
May 2013
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Majchráková
Zdraviu prospešné látky v láskavci
May 2012
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Marianna Micová, PhD.
Význam karotenoidov v mrkve obyčajnej a ich vplyv na ľudský organizmus
May 2013
Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Marianna Micová, PhD.
Zdraviu prospešné látky vo vybraných odrodách mrkvy obyčajnej (Daucus carota)
May 2015
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Marianna Micová, PhD.
Zmeny v obsahu zdraviu prospešných látok v cesnaku kuchynskom (Allium sativum L.) vplyvom agroekologických podmienok a postupov spracovania
September 2019Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Gabriel Molnár
Vplyv rizikových kovov na obsah bioaktívnych látok v zemiakových hľuzách
March 2018Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Ňorbová
Učinky endogénnych rastlinných toxikantov na živé organizmy
May 2019
Displaying the final thesis
41.
Final thesis is in progressBT
Written by (author): Michaela Pecníková
Vplyv ťažkých kovov na kvalitu cibuľovín
April 2021
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Porhajaš
Obsah látok v paprike ročnej (Capsicum annum L.) s pozitívnym vplyvom na ľudské zdravie
March 2018Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Patrícia Ráczová
Prírodné látky ako potenciálne toxikanty
May 2019Displaying the final thesis
44.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Slavomíra Rusinková
Význam a využitie arónie čiernoplodej (Aronia melanocarpa)
March 2017
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Sekerešová
Vplyv a kontrola environmentálnych faktorov na obsah a chemickú skladbu bioaktívnych zložiek cesnaku medvedieho
April 2019
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Bianka Slivková
Transfér ťažkých kovov v systéme pôda-rastlina a vplyv na obsah bioaktívnych látok v rajčiaku jedlom (Lycopersicon esculentum)
May 2019
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Slušná
Vplyv lokality pestovania na obsah polyfenolov a antioxidačnú aktivitu v cesnaku kuchynskom (Allium sativum L.)
May 2016Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Katarína Slušná
Zdraviu prospešné látky v póre (Allium porrum L.)
May 2013
Displaying the final thesis
49.Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Simona Strempeková
Význam bielkovín vo výžive človeka
April 2021Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Adam Szabó
Charakteristika biotransformačných reakcií (oxidácia, redukcia, hydrolýza, hydratácia, izomerizácia) v ľudskom organizme
April 2020
Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Diana Šerfözöová
Vplyv extrakčných činidiel na výťažnosť polyfenolov v drobnom ovocí
April 2011Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Klaudia Tichanská
Bioaktívne látky arónie čiernoplodej (Aronia melanocarpa L.)
April 2016
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Klaudia Tichanská
Zdraviu prospešné látky vo viniči hroznorodom (V. vinifera L.)
May 2014
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Tomášiková
Porovnanie obsahu chemoprotektívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium
April 2020
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Tóthová
Variabilita obsahu chemoprotektívnych látok vo vybraných druhoch zeleniny
May 2014Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Vasová
Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového (Hippophae rhamnoides L.)
April 2016
Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Vasová
Zdraviu prospešné látky v rakytníku rešetliakovom
May 2014Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jana Vronková
Mikropropagácia vybraných odrôd Rubus spp. a porovnanie ich regeneračnej schopnosti v podmienkach in vitro
May 2013
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Vronková
Prírodné antioxidanty v drobnom ovocí a ich vplyv na ľudský organizmus
May 2011
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Zelisková
Zdraviu prospešné látky v jahode obyčajnej (Fragaria vesca L.) a ich pozitívny vplyv na ľudský organizmus
March 2018
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Žiačiková
Obsah bioaktívnych látok v jednotlivých odrodách jabĺk a hrušiek
April 2013
Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrea Žiačiková
Zdraviu prospešné látky v hruškách a ich vplyv na zdravie človeka
May 2011
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress