Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.
Identifikační číslo: 1535
Univerzitní e-mail: pavol.elias1 [at] uniag.sk
 
docent - Katedra environmentalistiky a biológie (FAPZ)

Kontakty
     
     Závěrečná práce     
     
          
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Habilitační práce
Název práce:
Hodnotenie zmien rozšírenia a ohrozenosti vybraných druhov halofytov v poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine južného Slovenska
Autor:
Pracoviště:
Oponent 1:
prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD.
Oponent 2:doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc.
Oponent 3:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Hodnotenie zmien rozšírenia a ohrozenosti vybraných druhov halofytov v poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine južného Slovenska
Abstrakt:
Cieľom predloženej habilitačnej práce je jednak zhodnotiť trendy ústupu vybraných slanomilných druhov v podmienkach intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajiny južného Slovenska a tiež zhodnotiť vzácnosť a ohrozenosť obligátnych a fakultatívnych halofytov podľa metodiky IUCN v rámci piatej verzie Červeného zoznamu výtrusných a kvitnúcich rastlín Slovenska. Práca podáva základný sumár poznatkov o zasolených pôdach, halofytoch ako špecifickej adaptácii rastlín na zasolené prostredie a pomerne obšírne informuje o výskume slanomilných rastlín i halofytnej vegetácie na južnom Slovensku. Prináša i poznatky o hodnotení vzácnosti a ohrozenosti rastlinných taxónov v minulosti a dnes. Z výsledkov vyplýva, že po výraznej zmene podmienok pre prežívanie slanomilných druhov, ktoré sa vytvorili po rozsiahlych melioračných opatreniach v 70-tych a 80-tych rokoch minulého storočia, môžeme sledovať tri trendy: i) neustály ústup/vyhynutie slanomilných druhov (Acorellus pannonicus, Artemisia santonicum subsp. patens, Crypsis aculeata, Hordeum geniculatum, Pholiurus pannonicus), ii) náhly ústup a stabilizácia počtu lokalít (Carex divisa, Heleochloa schoenoides) a iii) ústup/stabilný počet lokalít v minulosti a nárast počtu lokalít v súčasnosti (Beckmannia eruciformis, Iris spuria, Lythrum tribracteatum). Z hľadiska vzácnosti a ohrozenosti patria slanomilné rastliny medzi najvzácnejších a najohrozenejších zástupcov slovenskej flóry. V piatej verzii Červeného zoznamu výtrusných a kvitnúcich rastlín Slovenska je zaradených 30 z 32 obligátnych (94 %) a 27 zo 49 fakultatívnych halofytov (55 %) vyskytujúcich sa na našom území. Ako najviac ohrozené sa javia obligátne halofyty, preto je potrebné venovať im zvýšenú pozornosť i v budúcnosti.
Klíčová slova:Červený zoznam, flóra, halofyty, ohrozené druhy, Slovensko

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně