Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Identifikační číslo: 1536
Univerzitní e-mail: katarina.razna [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Batyaneková
Mapovanie genómu ginka dvojlaločného (Ginkgo biloba L.) markérmi mikroRNA vzhľadom na vek stromu
březen 2017Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Beňo
In silico analýza genómu sóje fazuľovej (Glycine max (L.) Merr.)
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Bodóvá
In silico charakterizácia génov desaturáz mastných kyselín olejnatých plodín
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Veronika Červeňáková
Využitie molekulových markérov pre skríning tolerancie genotypov šalátu siateho (Lactuca sativa L.) voči zasolenosti
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Peter Červeňák
Možnosti využitia ginka dvojlaločného (Ginkgo biloba L.) vo výžive
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michaela Décsi
Nutričný a terapeutický potenciál kyseliny alfa-linolénovej ľanu siateho
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Miriam Ďurajková
Metodické postupy izolácie genomickej DNA skalníka (Cotoneaster sp.) pre účely molekulárnych analýz
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Martina Ernstová
In vitro postupy zušľachťovania levandule (Lavandula angustifolia Mill.) pre potravinárske využitie
březen 2020Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Martina Ernstová
Výživovo hodnotné obsahové látky láskavca
březen 2018Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jana Flegrová
Vplyv ultrazvukového vlnenia na rastliny
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Zuzana Gašparovičová
Molekulové markéry konope siatej (Cannabis sativa L.)
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Lucia Hlavačková, PhD.
Vývoj molekulových markérov hodnotenia genómu ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) na báze mikroRNA
září 2017Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Simona Hrubešová
Analýza FAD3A génu sóje fazuľovej vo vzťahu k abiotickému stresu
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Marcel Hubinský
Deriváty oxidácie cytozínu, distribúcia a regulácia génov v pohlavných chromozómoch X a Y knôtovky bielej (Silene latifolia)
březen 2020Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Katarína Janošová
Genomická charakterizácia pestreca mariánskeho (Silybum marianum (L.) GAERTN.) markérmi mikroRNA
březen 2020Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Katarína Janošová
Tvorba DNA odtlačkov ginka dvojlaločného (Ginkgo biloba L.) rôzneho pôvodu.
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lenka Koleničová
Biotechnologicky upravené rastliny a ich význam vo výžive človeka
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Hana Kubíková
Multiplikácia rastlín Prunus domestica L. v podmienkach in vitro
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Mária Labajová, PhD.
Význam a hodnotenie variability genómu láskavca po ožiarení semien gama lúčmi.
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dagmara Libiaková, PhD.
Aplikácia DNA markérov pri analýze variability ginka dvojlaločného
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Milan Majtán
Potenciál mikroRNA markérov v charakterizácii genotypov gladiol (Gladiolus sp.)
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Mária Martinovičová
Význam láskavca v agrobiodiverzite rastlín
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Maxina
Bioinformatická analýza sekvencií pseudocereálií
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Ing. Peter Maxina
Vplyv radiačného žiarenia na variabilitu genómu rastlín
červenec 2011Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lucia Mikulová
Mikropropagácia vybraných odrôd Vaccinium corymbosum L. a porovnanie ich regeneračnej schopnosti v podmienkach in vitro.
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Miloš Pajer
Analýza vplyvu pedokompakcie na genóm jačmeňa siateho (Hordeum vulgare L.) markérmi mikroRNA
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jozef Pavel
Analýza genetickej príbuznosti ginka dvojlaločného pochádzajúceho z rôznych lokalít Slovenska DNA markérmi
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Martin Pavlovič, DiS.
Aplikácia podmienok in vitro pre skríning genetickej variability liečivých rastlín rodu Nepenthes (krčiažnik) s ohľadom na ekologické podmienky prirodzeného výskytu.
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Mária Pernišová
Optimalizácia izolácie genomickej DNA ostropestreca mariánskeho (Silybum marianum).
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Oliver Petrovič
Význam elicitorov v agrobiológii
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kristína Sečanská
Genetické zdroje pestreca mariánskeho (Silybum marianum (L.) GAERTN.)
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Sluková
OPTIMALIZÁCIA AMPLIFIKÁCIE DNA PESTRECA MARIÁNSKEHO (Silybum marianum (L.) GAERTN.) METÓDOU RAPD
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Gréta Sokolová
Láskavec ako zdroj nutrientov vo výžive človeka
březen 2018Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Richard Stopka
Bioinformatické dáta ginka dvojlaločného (Ginkgo biloba L.)
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Andrea Štefaňáková
Charakteristika génu alfa-aktinínu-3 (ACTN3)
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Silvia Tomašovičová
Genotypizácia jarabiny oskorušovej (Sorbus domestica L.) ako alternatívneho zdroja nutrientov
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Silvia Tomašovičová
Molekulové markéry jahody obyčajnej (Fragaria vesca L.)
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Angéla Vargaová
Aplikácia stres-senzitívnych markérov mikroRNA pre selekciu pšenice letnej (Triticum aestivum L.) na suchovzdornosť
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Angéla Vargaová
Mapovanie sezónnej premenlivosti vegetačných orgánov ginka dvojlaločného (Ginkgo biloba L.) molekulovými markérmi
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Angéla Vargaová
Skríning genetických zdrojov rastlín vo vzťahu k markérom produkcie potenciálnych nutraceutík. E
září 2023Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Andrea Vieriková
Genomická charakterizácia jednotlivých orgánov rebríčka obyčajného (Achillea millefolium L.) markérmi mikroRNA
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Andrea Vieriková
Molekulové markéry mapovania genómu liečivých rastlín
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Vojtková
Potravinové produkty biotech plodín
duben 2011Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována