Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Identification number: 1536
University e-mail: katarina.razna [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)

     
Lesson     Projects
     
Publications     Bodies
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Type
Final thesis
Until
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Batyaneková
Mapovanie genómu ginka dvojlaločného (Ginkgo biloba L.) markérmi mikroRNA vzhľadom na vek stromu
March 2017Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Beňo
In silico analýza genómu sóje fazuľovej (Glycine max (L.) Merr.)
April 2015
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Bodóvá
In silico charakterizácia génov desaturáz mastných kyselín olejnatých plodín
April 2015
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Veronika Červeňáková
Využitie molekulových markérov pre skríning tolerancie genotypov šalátu siateho (Lactuca sativa L.) voči zasolenosti
April 2018Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Peter Červeňák
Možnosti využitia ginka dvojlaločného (Ginkgo biloba L.) vo výžive
May 2016
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Michaela Décsi
Nutričný a terapeutický potenciál kyseliny alfa-linolénovej ľanu siateho
May 2015
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Miriam Ďurajková
Metodické postupy izolácie genomickej DNA skalníka (Cotoneaster sp.) pre účely molekulárnych analýz
May 2019
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Ernstová
Skríning genotypov levandule (Lavandula spp.) RAPD markérmi
March 2020
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martina Ernstová
Výživovo hodnotné obsahové látky láskavca
March 2018
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jana Flegrová
Vplyv ultrazvukového vlnenia na rastliny
May 2016
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Zuzana Gašparovičová
Molekulové markéry konope siatej (Cannabis sativa L.)
May 2015
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Lucia Hlavačková, PhD.
Vývoj molekulových markérov hodnotenia genómu ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) na báze mikroRNA
September 2017
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Hrubešová
Analýza FAD3A génu sóje fazuľovej vo vzťahu k abiotickému stresu
April 2015
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marcel Hubinský
Deriváty oxidácie cytozínu, distribúcia a regulácia génov v pohlavných chromozómoch X a Y knôtovky bielej (Silene latifolia)
March 2020
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Janošová
Genomická charakterizácia pestreca mariánskeho (Silybum marianum (L.) GAERTN.) markérmi mikroRNA
March 2020
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Katarína Janošová
Tvorba DNA odtlačkov ginka dvojlaločného (Ginkgo biloba L.) rôzneho pôvodu.
May 2016
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Koleničová
Biotechnologicky upravené rastliny a ich význam vo výžive človeka
May 2012Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Hana Kubíková
Multiplikácia rastlín Prunus domestica L. v podmienkach in vitro
May 2012
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Mária Labajová, PhD.
Význam a hodnotenie variability genómu láskavca po ožiarení semien gama lúčmi.
May 2013
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dagmara Libiaková, PhD.
Aplikácia DNA markérov pri analýze variability ginka dvojlaločného
May 2012
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Milan Majtán
Potenciál mikroRNA markérov v charakterizácii genotypov gladiol (Gladiolus sp.)
April 2019
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Mária Martinovičová
Význam láskavca v agrobiodiverzite rastlín
May 2012
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Maxina
Bioinformatická analýza sekvencií pseudocereálií
April 2014Displaying the final thesis
24.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Ing. Peter Maxina
Vplyv radiačného žiarenia na variabilitu genómu rastlín
July 2011
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Mikulová
Mikropropagácia vybraných odrôd Vaccinium corymbosum L. a porovnanie ich regeneračnej schopnosti v podmienkach in vitro.
May 2012
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Miloš Pajer
Analýza vplyvu pedokompakcie na genóm jačmeňa siateho (Hordeum vulgare L.) markérmi mikroRNA
April 2019
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Pavel
Analýza genetickej príbuznosti ginka dvojlaločného pochádzajúceho z rôznych lokalít Slovenska DNA markérmi
May 2012
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Pernišová
Optimalizácia izolácie genomickej DNA ostropestreca mariánskeho (Silybum marianum).
April 2015Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Kristína Sečanská
Genetické zdroje pestreca mariánskeho (Silybum marianum (L.) GAERTN.)
April 2019Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Sluková
OPTIMALIZÁCIA AMPLIFIKÁCIE DNA PESTRECA MARIÁNSKEHO (Silybum marianum (L.) GAERTN.) METÓDOU RAPD
April 2015Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Gréta Sokolová
Láskavec ako zdroj nutrientov vo výžive človeka
March 2018Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Richard Stopka
Bioinformatické dáta ginka dvojlaločného (Ginkgo biloba L.)
May 2014Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Štefaňáková
Charakteristika génu alfa-aktinínu-3 (ACTN3)
May 2015
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Silvia Tomašovičová
Genotypizácia jarabiny oskorušovej (Sorbus domestica L.) ako alternatívneho zdroja nutrientov
April 2017
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Silvia Tomašovičová
Molekulové markéry jahody obyčajnej (Fragaria vesca L.)
May 2015
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Angéla Vargaová
Aplikácia stres-senzitívnych markérov mikroRNA pre selekciu pšenice letnej (Triticum aestivum L.) na suchovzdornosť
April 2019
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Angéla Vargaová
Mapovanie sezónnej premenlivosti vegetačných orgánov ginka dvojlaločného (Ginkgo biloba L.) molekulovými markérmi
May 2017
Displaying the final thesis
38.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Angéla Vargaová
Skríning genetických zdrojov rastlín vo vzťahu k markérom produkcie potenciálnych nutraceutík. E
September 2023
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Andrea Vieriková
Genomická charakterizácia jednotlivých orgánov rebríčka obyčajného (Achillea millefolium L.) markérmi mikroRNA
April 2018
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Andrea Vieriková
Molekulové markéry mapovania genómu liečivých rastlín
May 2016
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Vojtková
Potravinové produkty biotech plodín
April 2011
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress