Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Identifikačné číslo: 1536
Univerzitný e-mail: katarina.razna [at] uniag.sk
 

          
     
Publikácie     
     
Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavZáverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Batyaneková
Mapovanie genómu ginka dvojlaločného (Ginkgo biloba L.) markérmi mikroRNA vzhľadom na vek stromu
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tomáš Beňo
In silico analýza genómu sóje fazuľovej (Glycine max (L.) Merr.)
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Bodóvá
In silico charakterizácia génov desaturáz mastných kyselín olejnatých plodín
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Veronika Červeňáková
Využitie molekulových markérov pre skríning tolerancie genotypov šalátu siateho (Lactuca sativa L.) voči zasolenosti
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Peter Červeňák
Možnosti využitia ginka dvojlaločného (Ginkgo biloba L.) vo výžive
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Décsi
Nutričný a terapeutický potenciál kyseliny alfa-linolénovej ľanu siateho
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Miriam Ďurajková
Metodické postupy izolácie genomickej DNA skalníka (Cotoneaster sp.) pre účely molekulárnych analýz
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Bc. Martina Ernstová
Skríning genotypov levandule (Lavandula spp.) RAPD markérmi
marec 2020
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Martina Ernstová
Výživovo hodnotné obsahové látky láskavca
marec 2018Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Jana Flegrová
Vplyv ultrazvukového vlnenia na rastliny
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Zuzana Gašparovičová
Molekulové markéry konope siatej (Cannabis sativa L.)
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Lucia Hlavačková, PhD.
Vývoj molekulových markérov hodnotenia genómu ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) na báze mikroRNA
september 2017Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Simona Hrubešová
Analýza FAD3A génu sóje fazuľovej vo vzťahu k abiotickému stresu
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Bc. Marcel Hubinský
Deriváty oxidácie cytozínu, distribúcia a regulácia génov v pohlavných chromozómoch X a Y knôtovky bielej (Silene latifolia)
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Bc. Katarína Janošová
Genomická charakterizácia pestreca mariánskeho (Silybum marianum (L.) GAERTN.) markérmi mikroRNA
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Katarína Janošová
Tvorba DNA odtlačkov ginka dvojlaločného (Ginkgo biloba L.) rôzneho pôvodu.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Koleničová
Biotechnologicky upravené rastliny a ich význam vo výžive človeka
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Hana Kubíková
Multiplikácia rastlín Prunus domestica L. v podmienkach in vitro
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Mária Labajová, PhD.
Význam a hodnotenie variability genómu láskavca po ožiarení semien gama lúčmi.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dagmara Libiaková, PhD.
Aplikácia DNA markérov pri analýze variability ginka dvojlaločného
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Milan Majtán
Potenciál mikroRNA markérov v charakterizácii genotypov gladiol (Gladiolus sp.)
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Martinovičová
Význam láskavca v agrobiodiverzite rastlín
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Maxina
Bioinformatická analýza sekvencií pseudocereálií
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Peter Maxina
Vplyv radiačného žiarenia na variabilitu genómu rastlín
júl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Mikulová
Mikropropagácia vybraných odrôd Vaccinium corymbosum L. a porovnanie ich regeneračnej schopnosti v podmienkach in vitro.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Miloš Pajer
Analýza vplyvu pedokompakcie na genóm jačmeňa siateho (Hordeum vulgare L.) markérmi mikroRNA
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jozef Pavel
Analýza genetickej príbuznosti ginka dvojlaločného pochádzajúceho z rôznych lokalít Slovenska DNA markérmi
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Pernišová
Optimalizácia izolácie genomickej DNA ostropestreca mariánskeho (Silybum marianum).
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristína Sečanská
Genetické zdroje pestreca mariánskeho (Silybum marianum (L.) GAERTN.)
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Sluková
OPTIMALIZÁCIA AMPLIFIKÁCIE DNA PESTRECA MARIÁNSKEHO (Silybum marianum (L.) GAERTN.) METÓDOU RAPD
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Gréta Sokolová
Láskavec ako zdroj nutrientov vo výžive človeka
marec 2018Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Richard Stopka
Bioinformatické dáta ginka dvojlaločného (Ginkgo biloba L.)
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrea Štefaňáková
Charakteristika génu alfa-aktinínu-3 (ACTN3)
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Silvia Tomašovičová
Genotypizácia jarabiny oskorušovej (Sorbus domestica L.) ako alternatívneho zdroja nutrientov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Silvia Tomašovičová
Molekulové markéry jahody obyčajnej (Fragaria vesca L.)
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Angéla Vargaová
Aplikácia stres-senzitívnych markérov mikroRNA pre selekciu pšenice letnej (Triticum aestivum L.) na suchovzdornosť
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Angéla Vargaová
Mapovanie sezónnej premenlivosti vegetačných orgánov ginka dvojlaločného (Ginkgo biloba L.) molekulovými markérmi
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Angéla Vargaová
Skríning genetických zdrojov rastlín vo vzťahu k markérom produkcie potenciálnych nutraceutík. E
september 2023Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Vieriková
Genomická charakterizácia jednotlivých orgánov rebríčka obyčajného (Achillea millefolium L.) markérmi mikroRNA
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrea Vieriková
Molekulové markéry mapovania genómu liečivých rastlín
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Vojtková
Potravinové produkty biotech plodín
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná