Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Identifikačné číslo: 1536
Univerzitný e-mail: katarina.razna [at] uniag.sk
 

          Projekty          
     
     

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
OdkedyDokedy
1
 Fylogenetické vzťahy genofondu ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) analyzované DNA mikrosatelitmi.K. Ražná
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
garant
01.01.2006
31.12.2006
2
 Genomická a morfologická charakteristika potravinových zdrojov pre doplnkové a poľnohospodárske činnostiK. Ražná
Všeobecné výzvy
garant
11.11.2015
13.06.2016
3
 Interdisciplinárny prístup výučby vybraných predmetov študijného programu Genetické technológie v agrobiológii
K. Ražná
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
12.06.2015
09.05.2016
4
 Úloha miRNA v adaptácii rastlín na environmentálne podmienkyK. Ražná
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
12.06.2015
09.05.2016
5
COST (European Cooperation in Science and Technology)garant
27.10.2016
26.10.2020
6 Výskum potenciálu liečivých rastlín čaľade Asteraceae v súvislosti s terapeutickou aplikáciou na báze miRNAK. RažnáGranty nadácií
garant
09.01.2017
09.01.2017
7
 Využitie moderných genomických postupov pre zlepšenie kvality genetických zdrojov strukovínK. RažnáVšeobecné výzvygarant01.07.2020
30.05.2025
8K. Ražná
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.01.200831.12.2010

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý