Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Identifikačné číslo: 1536
Univerzitný e-mail: katarina.razna [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Antioxidant properties of cumin (Bunium persicum Boiss.) extract and its protective role against ultrasound-induced oxidative stress tested by microrna based markers
Ražná, Katarína -- Khasanova, Nishonoy -- Ivanišová, Eva -- Qahramon, Davranov -- Habán, Miroslav
Antioxidant properties of cumin (Bunium persicum Boiss.) extract and its protective role against ultrasound-induced oxidative stress tested by microrna based markers. In Potravinárstvo. 12, 1 (2018), s. 11--19.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
2.Application of the RAPD and miRNA markers in the genotyping of Silybum marianum (L.) Gaertn
Ražná, Katarína -- Hlavačková, Lucia -- Bežo, Milan -- Žiarovská, Jana -- Habán, Miroslav -- Sluková, Zuzana -- Pernišová, Mária
Application of the RAPD and miRNA markers in the genotyping of Silybum marianum (L.) Gaertn.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 18, 4 (2015), s. 83--89. URL: http://acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/155/razna.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
3.Biologická bezpečnosť
Bežo, Milan -- Žiarovská, Jana -- Štefúnová, Veronika -- Ražná, Katarína
Biologická bezpečnosť. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 155 s. ISBN 978-80-552-1832-8.
ACBVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2018Podrobnosti
4.Comparative analysis of different methods of Hedera helix DNA extraction and molecular evidence of the functionality in PCR
Žiarovská, Jana -- Hlavačková, Lucia -- Ražná, Katarína -- Bežo, Milan
Comparative analysis of different methods of Hedera helix DNA extraction and molecular evidence of the functionality in PCR.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 19, 4 (2016), s. 144--149. URL: http://dx.doi.org/10.15414/afz.2016.19.04.144-149.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
5.Explantátové kultúry rastlín
Ražná, Katarína -- Bežo, Milan -- Žiarovská, Jana -- Štefúnová, Veronika -- Filová, Angela -- Gajdošová, Alena -- Ostrolucká, Mária Gabriela -- Hricová, Andrea -- Libiaková, Gabriela
Explantátové kultúry rastlín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 151 s. ISBN 978-80-552-1860-1.
BCISkriptá a učebné texty2018Podrobnosti
6.Genetické technológie rastlín - základné princípy a postupy: (návody na cvičenia)
Žiarovská, Jana -- Ražná, Katarína
Genetické technológie rastlín - základné princípy a postupy: (návody na cvičenia). 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 111 s. ISBN 978-80-552-1884-7.
BCISkriptá a učebné texty2018Podrobnosti
7.Genomická a chemická analýza sezónnej premenlivosti ginka dvojlaločného = Genomic and chemical analysis of seasonal reliability of Ginko biloba
Ražná, Katarína -- Žiarovská, Jana -- Hrubík, Pavel -- Vargaová, Angela -- Kyseľ, Matúš -- Štefúnová, Veronika
Genomická a chemická analýza sezónnej premenlivosti ginka dvojlaločného = Genomic and chemical analysis of seasonal reliability of Ginko biloba. In FILOVÁ, A. -- FERUS, P. Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany 2018: dreviny a prostredie : recenzovaný zborník príspevkov vedeckej konferencie, Arborétum Mlyňany SAV, 11. októbra 2018. 1. vyd. Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2018, s. 142--149. ISBN 978-80-89408-33-7.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
8.Kvantitatívno-kvalitatívna analýza obsahových látok vybraných liečivých rastlín: Quantitative-qualitative analysis of substances content of selected medicinal plants
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta -- Ražná, Katarína -- Kobida, Ľubomír -- Kozáčiková Ivana,
Kvantitatívno-kvalitatívna analýza obsahových látok vybraných liečivých rastlín: Quantitative-qualitative analysis of substances content of selected medicinal plants. In GAŽAROVÁ, M. -- CHLEBOVÁ, Z. -- HOLOVIČOVÁ, M. Výživa - človek - zdravie 2018: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. s. 61--65.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
9.Multiple haploids, triploids, and tetraploids found in modern-day "living fossil" Ginkgo biloba
Šmarda, Petr -- Horová, Lucie -- Knápek, Ondrej -- Dieck, Heidi -- Dieck, Martin -- Ražná, Katarína -- Hrubík, Pavel -- Orlóci, Lászlo -- Papp, Lászlo -- Veselá, Kristýna -- Veselý, Pavel -- Bureš, Petr
Multiple haploids, triploids, and tetraploids found in modern-day "living fossil" Ginkgo biloba. In Horticulture Research. 5, 1 (2018), s. 1. ISSN 2052-7276.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Podrobnosti
10.Návody na cvičenia z genomiky a bioinformatiky - metódy porovnávania a fylogenetické vzťahy sekvencií: praktikum
Ražná, Katarína -- Bežo, Milan -- Žiarovská, Jana -- Štefúnová, Veronika
Návody na cvičenia z genomiky a bioinformatiky - metódy porovnávania a fylogenetické vzťahy sekvencií: praktikum. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 70 s. ISBN 978-80-552-1859-5.
BCISkriptá a učebné texty2018Podrobnosti
11.Nutrition, health and MicroRNA: Výživa, zdravie a MicroRNA
Ražná, Katarína -- Žiarovská, Jana -- Habán, Miroslav
Nutrition, health and MicroRNA: Výživa, zdravie a MicroRNA.  In Výživa - človek - zdravie 2018: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 221--228.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
12.The effect od seed-priming by cobalt-diglycyrrhizinate on wheat (Triticum aestivum L.) genome
Ražná, Katarína -- Ablakulova, N. -- Žiarovská, Jana -- Kyseľ, Miroslav -- Cagáň, Ľudovít
The effect od seed-priming by cobalt-diglycyrrhizinate on wheat (Triticum aestivum L.) genome.  In Open access journal of agricultural research. Troy, Michigan : Medwin Publishers. 7 (2018), s. 1--7.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
13.The effect of DNA isolation and its applicability in the the PCR analysis of Lettuce (Lactuca sativa L.)
Štefúnová, Veronika -- Lancíková, Veronika -- Bežo, Milan -- Žiarovská, Jana -- Ražná, Katarína -- Tereň, Martin
The effect of DNA isolation and its applicability in the the PCR analysis of Lettuce (Lactuca sativa L.).  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 16, 4 (2013), s. 99--102. URL: http://acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/81/88.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
14.Tradičné liečivé rastliny Pienin a Zamaguria požívané v ľudovom liečiteľstve
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta -- Ražná, Katarína
Tradičné liečivé rastliny Pienin a Zamaguria požívané v ľudovom liečiteľstve. In Tradičná strava a stravovanie. Banská Bystrica: Zväz múzeí na Slovensku, 2018, s. 132--135. ISBN 978-80-971748-6-6 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
15.Variabilita polymorfizmu DNA v európskych populáciách brečtanu = Variability of DNA polymorphism in European populations of ivy
Žiarovská, Jana -- Ražná, Katarína -- Kyseľ, Matúš -- Bošeľová, Danka
Variabilita polymorfizmu DNA v európskych populáciách brečtanu = Variability of DNA polymorphism in European populations of ivy. In FILOVÁ, A. -- FERUS, P. Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany 2018: dreviny a prostredie : recenzovaný zborník príspevkov vedeckej konferencie, Arborétum Mlyňany SAV, 11. októbra 2018. 1. vyd. Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2018, s. 162--168. ISBN 978-80-89408-33-7.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
16.Žirnokislotnyj sostav masla semjan selekcionnych linij jarovogo rapsa (Brassica napus L.) v uslovijach Leningradskoj oblasti = Fatty acid composition of seed oil of breeding lines of Brassica napus L. in the Leningrad oblast
Shelenga, Tatiana -- Bekiš, L.P. -- Novikova, L. Ju. -- Perčuk, I. N. -- Dubovskaja, A. G. -- Ražná, Katarína -- Konarev, A. V.
Žirnokislotnyj sostav masla semjan selekcionnych linij jarovogo rapsa (Brassica napus L.) v uslovijach Leningradskoj oblasti = Fatty acid composition of seed oil of breeding lines of Brassica napus L. in the Leningrad oblast. In Agrarnaja Rossija. 21, 5 (2018), s. 12--17. ISSN 1999-5636.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.