Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Identifikačné číslo: 1536
Univerzitný e-mail: katarina.razna [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Kontakty
     
     
     Publikácie
     
Orgány
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KYSEĽ, M. -- ŽIAROVSKÁ, J. -- ŠTEFÚNOVÁ, V. -- RAŽNÁ, K. -- ŠVEC, M. Marker profiling of wheat with different drought tolerance by CDDP. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 5 (2019), s. 1220--1222. ISSN 1338-5178.

Originálny názov:
Marker profiling of wheat with different drought tolerance by CDDP
Autor:
Pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
8
Číslo periodika v rámci zväzku:
5
Rok vydania: 2019
Od strany:
1220
Do strany:
1222
Počet strán:
3
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: obilniny, suchovzdornosť rastlín, genetika rastlín, pšenica, markery polymorfné, polymorfizmus
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
23.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. KAČÁNIOVÁ, M. -- HAŠČÍK, P. -- HLEBA, L. Nitra: ISSN 1338-5178.

Originálny názov: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1338-5178
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Nitra
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
23.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)