Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Identifikačné číslo: 1536
Univerzitný e-mail: katarina.razna [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

     
     
     
Publikácie
     
          

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

RAŽNÁ, K. -- ŽIAROVSKÁ, J. -- HRUBÍK, P. -- BATYANEKOVÁ, V. -- VARGAOVÁ, A. Ecologically conditioned imprinting of miRNA-based profiles of Ginkgo biloba L. growing in Slovakia. In Folia oecologica. 46, 1 (2019), s. 54--62. ISSN 1336-5266.

Originálny názov:
Ecologically conditioned imprinting of miRNA-based profiles of Ginkgo biloba L. growing in Slovakia
Autor: prof. Ing. Katarína Ražná, PhD. (20%)
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. (20%)
prof. Ing. Pavel Hrubík, DrSc. (20%)
Veronika Batyaneková (20%)
Angela Vargaová (20%)
Pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Folia oecologica
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
46
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2019
Od strany:
54
Do strany:
62
Počet strán:
9
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: ginkovité, biotopy, miRNA (nukleová kyselina), listnaté dreviny, ginko dvojlaločné
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 09.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Folia oecologica. Zvolen: ISSN 1336-5266.

Originálny názov: Folia oecologica
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1336-5266
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Zvolen
Vydavateľ:
Ústav ekológie lesa SAV
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
09.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)