Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Matejková, PhD.
Identification number: 1538
University e-mail: eva.matejkova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Statistics and Operations Research (FEM)

Contacts
     
Lesson     Projects          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Research of life's quality from the point of view of selected socio-demographic indicators
Written by (author): Ing. Mária Gurová
Department:
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
Thesis supervisor: Ing. Eva Matejková, PhD.
Opponent:
Ing. Martina Hanová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis: Skúmanie kvality života z hľadiska vybraných socio-demografických ukazovateľov.
Summary:
Cieľom bakalárskej práce je porovnanie kvality života jednotlivých krajín Európskej únie pomocou Indexu ľudského rozvoja, Indexu šťastnej planéty a pomocou nami vytvoreného indexu. Vývoj jednotlivých čiastkových ukazovateľov je skúmaný v rámci EÚ-28. Vlastný index bol skonštruovaný pomocou metódy normovanej premennej s váhami na základe nasledovných socio-demografických ukazovateľov v rozsahu období 2010 - 2014: HDP, nezamestnanosť, očakávaná dĺžka života pri narodení, priemerný počet rokov v škole, natalita, mortalita a čistá migrácia. Údaje, potrebné na spracovanie práce boli čerpané z Informačného portálu rezortu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, UNDP, oficiálnej stránky Happy Index Planet, Generálneho riaditeľstva pre hospodárske a finančné záležitosti, Gallup World Poll, Global Footprint Network a The Worldbank Data. Cieľom práce bola vzájomná komparácia krajín Európskej únie a zhodnotenie ich poradia na základe vypočítaných indexov. Porovnanie krajín EÚ-28 vychádzalo z poradia socio-demografických ukazovateľov. Podľa nami vytvoreného Indexu D bola kvalita života najvyššia vo Veľkej Británii, podľa HDI to bolo Holandsko a podľa indexu HPI opäť Veľká Británia. Slovenská republika sa podľa nášho Indexu D umiestnila na 17. mieste, podľa HDI na 21. mieste a podľa Indexu šťastnej planéty sa umiestnila na 18. mieste. Zhodnotili sme, že záleží na tom, aké ukazovatele si na skúmanie kvality života v úvode zvolíme, nakoľko každý jeden ukazovateľ výrazne ovplyvňuje kvalitu života. V našom prípade čistá migrácia nám znížila hodnoty kvality života a ekologická stopa v HPI posunula Luxembursko z prvých priečok na koniec poradia. Z výsledkov štatistického skúmania vyplynulo, že neexistujú štatisticky významné rozdiely v poradiach pri všetkých troch indexoch. Predpokladáme, že do budúcnosti bude pokračovať trend znižovania rozdielov v kvalite života.
Key words:kvalita života, Index ľudského rozvoja, Index šťastnej planéty, socio-demografické ukazovatele, metóda normovanej premennej

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited