Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Matejková, PhD.
Identification number: 1538
University e-mail: eva.matejkova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Statistics and Operations Research (FEM)

Contacts
     
     Projects
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Statistical analysis of unemployment in Košice region
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štatistická analýza nezamestnanosti Košického kraja
Summary:Cieľom bakalárskej práce je analyzovať vývoj nezamestnanosti v Košickom kraji. V práci sme sa zamerali na charakteristiku Košického kraja z hľadiska geografických, demografických a ekonomických ukazovateľov, na základe ktorých sme získali lepšiu predstavu o situácií v danom kraji. Hlavná časť práce patri analýze nezamestnanosti, kde analyzujeme vývoj nezamestnanosti v kraji a v jednotlivých okresoch kraja, ďalej analyzujeme vývoj nezamestnanosti podľa pohlavia, veku a najvyššieho dosiahnutého vzdelania. Vývoj ukazovateľov je skúmaný v časovom období rokov 2005-2016. Údaje, ktoré slúžili k analýzam, boli čerpané z databázy Štatistického úradu Slovenskej republiky. Z metodologického hľadiska bolo v práci použité testovanie štatistických hypotéz a ANOVA. Z výsledkov analýzy vyplynulo, že v sledovanom období bol zaznamenaný pokles nezamestnanosti v Košickom kraji, avšak miera nezamestnanosti sa stále pohybuje nad úrovňou nezamestnanosti Slovenskej republiky.
Key words:
ANOVA, štruktúra nezamestnanosti, Košický kraj, nezamestnanosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited