Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Matejková, PhD.
Identification number: 1538
University e-mail: eva.matejkova [at] uniag.sk
 

     Lesson
     
Projects
     
Publications
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Analysis of Employment in the Agrosector in the Selected Region
Written by (author): Ing. Nikola Dunková
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza zamestnanosti v agrosektore vo vybranom regióne
Summary:
Pred desiatkami rokov bola Slovenská republika známa ako poľnohospodárska krajina a to vďaka agrosektoru, ktorý zamestnával značný počet obyvateľov našej krajiny. Postupom rokov však táto zamestnanosť klesá. Práca je zameraná na skúmanie zamestnanosti v agrosektore počas rokov 2006 až 2016. Zamestnanosť v agrosektore je hodnotená z viacerých hľadísk (z pohľadu ekonomických činností, profesií, mzdy, pohlavia). Údaje k analýzam sú čerpané predovšetkým z databáz ŠÚ SR. Vývoj celkovej zamestnanosti v agrosektore neustále klesá. Z dôvodu, že analyzujeme obdobie medzi rokmi 2012 až 2016, je tento vývoj poznačený hospodárskou krízou, ktorá ovplyvnila najmä južné štáty, ale nevyhlo sa jej ani Slovensko. Zamestnanosť v agrosektore v porovnaní s ostatnými ekonomickými činnosťami je nízka, v roku 2016 predstavovala 2,71% z celkového počtu pracovníkov národného hospodárstva. V rámci štruktúry pracovníkov agrosektoru je najviac sezónnych pracovníkov pracujúcich na dohodu. Priemerné mzdy v agrosektore sú dlhodobo na nízkej úrovni (v roku 2016 predstavovala ročná mzda na 1 pracovníka 9832 €). Z hľadiska pohlavia prevláda v agrorezorte zamestnanosť mužov. Z hľadiska komparácie vybraného regiónu - Nitrianskeho kraja je situácia z pohľadu zamestnanosti meraná počtom zamestnancov na 100 ha poľnohospodárskej pôdy najviac podobná Žilinskému a Prešovskému kraju. Najväčší počet pracovníkov v agrosektore evidujeme v Trnavskom a Bratislavskom kraji a naopak, najnižší v Košickom a Banskobystrickom kraji.
Key words:
zamestnanosť, agrosektor, Nitriansky kraj, ANOVA

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited