Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Matejková, PhD.
Identification number: 1538
University e-mail: eva.matejkova [at] uniag.sk
 

     
     
Projects
     
Publications     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Survey and analysis of the interest of secondary school students in Nitra in university studies
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:doc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Skúmanie záujmu študentov nitrianskych stredných škôl o vysokoškolské štúdium.
Summary:
Štúdium predstavuje zámerné, cieľavedomé a systematické získavanie vedomostí, poznatkov, schopností a zručností a je dôležitou súčasťou nejedného mladého človeka. Cieľom bakalárskej práce na tému „Prieskum a analýza záujmu študentov nitrianskych stredných škôl o vysokoškolské štúdium“ bolo preskúmať na jednej strane stav o záujem vysokoškolského štúdia študentov nitrianskych stredných škôl a na strane druhej zistiť či majú títo študenti záujem o vysokoškolské štúdium na FEM SPU v Nitre. Až 95% z respondetov chce pokračovať v štúdium na VŠ, niektorí z nich nie sú, ale ešte jednoznačne rozhodnutí (7,33%). Skoro trištvrtina z respondentov chce študovať doma, v Slovenskej republike. 80 študentov chce študovať na FEM, SPU v Nitre, niektorí z nich nie sú, ale ešte jednoznačne rozhodnutí (5,96%). Viac ako polovica z nich si vybralo odbor MAP (42 študentov). Viac ako polovica z respondentov (43 respondentov) počulo o odbore KME, napriek tomu si ho vybrali v dotazníku len 3 respondenti.
Key words:študent, vysokoškolské štúdium, FEM SPU, χ^2 test štvorcovej kontingencie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited