Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Matejková, PhD.
Identification number: 1538
University e-mail: eva.matejkova [at] uniag.sk
 

Contacts
     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:A Comparative Analysis between Slovakia and Selected EU Countries from the Aspect of Bio production
Written by (author):
Department: Department of Statistics and Operations Research (FEM)
Thesis supervisor: Ing. Eva Matejková, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Komparatívna analýza Slovenska s vybranými krajinami EÚ z hľadiska bioprodukcie.
Summary:Cieľom diplomovej práce je komparácia bioprodukcie vo vybraných krajinách Európskej únie pomocou vybraných produkcií ekologických plodín a výroby BIO živočíšnych produktov. Pre porovnanie je vybraných dvanásť nasledujúcich európskych štátov: Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Španielsko, Anglicko, Lotyšsko, Estónsko, Grécko, Cyprus, Bulharsko a Chorvátsko. Z metodologického hľadiska je v práci využitá zhluková analýza. Záverečná práca je zameraná na porovnanie produkcií nasledovných ekologických plodín analyzovaných krajín: jačmeňa, kukurice, pšenice a špaldy, strukovín, okopanín, olejnín, zeleniny, jahôd, hrozna, a nasledovných bioproduktov živočíšneho pôvodu: surové, pitné, kyslé mlieko, syry, maslo a mäso z hospodárskych zvierat. Údaje potrebné na spracovanie boli čerpané zo štatistického úradu Európskeho spoločenstva v časovom období od roku 2013 do roku 2016. Cieľom práce bolo poukázať na rozdiely vo vývoji ekologického poľnohospodárstva medzi vybranými krajinami Európskej únie. Všetky krajiny zaznamenali nárast ekologickej pôdy, ale len niektorým štátom sa zvýšila aj produkcia plodín. Najvyššie výkyvy boli v Grécku a Anglicku, ktorým sa výroba bioproduktov menila každým rokom. V ďalšej časti je pomocou zhlukovej analýzy komparovanie podobnosti analyzovaných krajín osobne pre rastlinné a živočíšne bioprodukty. V rámci podobnosti krajín z hľadiska BIO plodín bolo Slovensko zaradené do spoločnej skupiny spolu s Českom, Poľskom, Maďarskom, Lotyšskom, Estónskom, Cyprom, Bulharskom a Chorvátskom. Z hľadiska bioproduktov živočíšneho pôvodu je Slovensko zaradené do pôvodnej skupiny krajín ako pri rastlinných bioproduktov. Z tejto skupiny bolo preradené len Cyprus a Lotyšsko, u ktorých je produkcia týchto produktov intenzívnejšia.
Key words:zhluková analýza, bioprodukty, európske krajiny, ekologické poľnohospodárstvo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited