Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Matejková, PhD.
Identification number: 1538
University e-mail: eva.matejkova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Statistics and Operations Research (FEM)

Contacts     
     
     Publications     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Analysis of Changes in Consumer Habits of Inhabitants in the Food Market
Written by (author): Ing. Michaela Patúcová
Department:
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
Thesis supervisor:
Ing. Eva Matejková, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Skúmanie zmien v spotrebiteľských zvyklostiach obyvateľstva na trhu potravín
Summary:
Potraviny sú neodmysliteľnou súčasťou života človeka. Patria medzi produkty každodennej spotreby, nakoľko slúžia na uspokojenie jednej z jeho základných fyziologických potrieb, a tou je potreba obživy. Hlavným cieľom predloženej diplomovej práce je analýza zmien v spotrebiteľských zvyklostiach obyvateľstva na trhu potravín SR. Zmeny v spotrebe sledujeme za obdobie rokov 1992 až 2017. V práci analyzujeme iba vybrané potravinové skupiny, s ohľadom na ich váhu v spotrebnom koši: mäso, mlieko a mliečne výrobky, obilniny, jedlé tuky a oleje, zeleninu, ovocie a nealkoholické nápoje. Z metodologického hľadiska využívame grafickú, indexnú analýzu a metódy prognózovania v analytickom programe SAS 9.4. Z výsledkov analýzy vyplýva, že spotreba potravín prešla počas sledovaného obdobia mnohými zmenami, a to nielen z kvantitatívneho hľadiska, ale zmenila sa aj jej štruktúra. Najvýraznejšou zmenou prešla spotreba nealkoholických nápojov, ktorá sa za posledných 25 rokov zvýšila viac ako dvojnásobne. V súvislosti s potravinami najviac poklesla spotreba hovädzieho mäsa, mlieka konzumného kravského, ražnej múky, bravčovej masti a zemiakov. Naopak významný nárast sledujeme najmä v spotrebe kozieho mlieka, kyslomliečnych výrobkov, hydiny, rýb, cestovín a trvanlivého pečiva. Štruktúra spotreby potravín a nealkoholických nápojov nie je však z výživového hľadiska optimálna, prognózy budúceho vývoja ich spotreby nenapovedajú o zlepšovaní danej situácie.
Key words:
spotrebiteľ, spotreba, potraviny, ODP, prognózovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited