Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eduard Pintér, PhD.
Identifikačné číslo: 1539
Univerzitný e-mail: eduard.pinter [at] uniag.sk
 

          
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Vplyv odlistenia na cukornatosť hrozna odrody Muller Thurgau
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Peter Belan
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Vplyv odlistenia na cukornatosť hrozna odrody Muller Thurgau
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá zhodnotením vplyvu odlisťovania na cukornatosť hrozna a muštu odrody Müller Thurgau. Pokus sme vykonali vo vinohrade Dolná hora -- Čásarovská PD Mojmírovce, ktoré patria do Nitrianskej vinohradníckej oblasti. V pokuse sme mali 3 varianty -- kontrolný variant (K), variant so stredným odlistením (SO) a variant s radikálnym odlistením (VO). Pokus bol uskutočnený v roku 2011. V každom variante sme mali 10 pokusných krov. Z pokusu vyplýva, že II.variant (SO) dosiahol najvyššiu cukornatosť - v priemere 18,6 °NM. Najnižšiu cukornatosť mal III.variant (RO) - v priemere 16,5 °NM. I.variant (K) mal cukornatosť 17,4 °NM.
Kľúčové slová:
odlistenie, cukornatosť, hrozno, Müller Thurgau

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene