Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eduard Pintér, PhD.
Identifikačné číslo: 1539
Univerzitný e-mail: eduard.pinter [at] uniag.sk
 

     
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Vplyv prebierky na úrodu hrozna vybranej odrody
Autor: Ing. Anna Bičianová
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Jozef Čarada
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv prebierky na úrodu hrozna vybranej odrody
Abstrakt:
Práca je zameraná na zhodnotenie vplyvu prebierky strapcov hrozna na cukornatosť muštu (oNM), celkový počet strapcov (ks.ker-1) a celkovú úrodu hrozna na pokusných kroch (kg.ker-1) odrôd Tramín červený a Veltlínske zelené. Praktická časť pokusu bola vykonaná vo vinohrade v Čachticiach. Pri každej odrode boli dva varianty (v každom po 30 krov) - kontrolný variant (K) bez prebierky strapcov a variant s ošetrením - s prebierkou strapcov (na rodivom letoraste bol ponechaný len jeden strapec). Úroda hrozna bola meraná vážením pri zbere hrozna, kedy bol zisťovaný i počet strapcov na jednotlivých kroch. Cukornatosť bola stanovená v mušte pripravenom z hrozna jednotlivých variantov. Pri oboch odrodách sme vyššiu cukornatosť zistili vo variante s prebierkou strapcov - pri Tramíne červenom 24,1°NM a Veltlínskom zelenom 22,2°NM. V oboch variantoch sme väčšiu cukornatosť zistili pri Tramíne červenom. Väčší rozdiel medzi variantmi sme zistili pri Veltlínskom zelenom. Väčšie úrody hrozna (v kg.ker-1) sme zistili pri oboch odrodách v kontrolnom variante (Tramín červený 1,326 kg.ker-1; Veltlínske zelené 3,753 kg.ker-1) -- pri každej odrode boli rozdiely medzi variantmi štatisticky vysoko preukazné. Vo variante s prebierkou strapcov bola úroda hrozna 0,830 kg.ker-1 pri Tramíne červenom a 2,434 kg.ker-1 pri Veltlínskom zelenom. Väčší počet strapcov (v ks.ker-1) sme pri oboch odrodách zistili v kontrolnom variante (Tramín červený 14,7 ks.ker-1; Veltlínske zelené 16,6 ks.ker-1) -- rozdiely medzi variantami boli štatisticky vysoko preukazné. Vo variante s prebierkou strapcov bol počet strapcov 8,8 ks.ker-1 pri Tramíne červenom a 9,3 ks.ker-1 pri Veltlínskom zelenom. Z nameraných hodnôt sme teoretickými prepočtami zistili priemernú úrodu hrozna na jeden hektár (kg.ha-1) a množstvo muštu potenciálne získateľného z tohoto hrozna (v l).
Kľúčové slová:
hmotnosť úrody, prebierka strapcov, Tramín červený, cukornatosť muštu, Veltlínske zelené

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene