Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eduard Pintér, PhD.
Identifikační číslo: 1539
Univerzitní e-mail: eduard.pinter [at] uniag.sk
 

     
     Publikace     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Vplyv použitých kvasiniek na vybrané senzorické a chemické vlastnosti vína Rizling rýnsky
Autor:
Ing. Andrej Budai
Pracoviště:
Vedoucí práce: Ing. Eduard Pintér, PhD.
Oponent:prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Vplyv použitých kvasiniek na vybrané senzorické a chemické vlastnosti vína Rizling rýnsky
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotiť vplyv dvoch kmeňov kvasiniek Saccharomyces cerevisiae - ANCHOR NT 116 (vyselektovaných v Juhoafrickej republike) a Uvaferm SVG na vybrané senzorické vlastnosti a chemické parametre odrodového vína Rizling rýnsky. Hrozno bolo dopestované na kroch Rizlingu rýnskeho pestovaného na rýnsko-hessenskom vedení v spone 3,0 m x 0,8 m na podpníku Kober 5BB s použitím Guyotovho rezu a zaťažením 10 púčikov na ker ( 2-púčikový čapík + 8-púčikový ťažeň) na hone Dlhá 1 vo vinohradníckej obci Pezinok v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Hrozno bolo pozberané 8.10.2012, bolo zdravé, bez poškodenia chorobami a s cukornatosťou 22,5 oNM, čo vyhovuje legislatívnej požiadavke na prívlastok neskorý zber. Hrozno bolo spracované vo firme Vinkor. Mušt bol odkalený s použitím enzymatického prípravku LALLZYME C-MAX v dávke 1 g/hl. V 1. variante sme použili suché aktívne kvasinky ANCHOR NT 116 a regulované kvasenie prebiehalo pri teplote 15,5 oC 12 dní. Víno sa nechalo ležať na jemných kvasničných kaloch 6 týždňov, pričom sa premiešavalo 2-krát týždenne. V 2. Variante sme použili kvasinky Uvaferm SVG a regulované kvasenie pri teplote 15 oC 13 dní. Obe vína boli suché s obsahom zvyškového cukru 2,5 g/l a alkoholu 12,5 obj. % resp. 1,5 g/l a 12 obj. %. Pokusné vína a ďalšie dve boli hodnotené 3 hodnotiteľmi (držiteľmi osvedčenia pre hodnotenie vína) senzoricky s použitím 100-bodového systému hodnotenia tichých vín a zároveň sa hodnotili (bodovo v intervale 0-9 bodov) vybrané aromatické a chuťové aspekty vín. Najvyššie hodnotenie (88 bodov - priemer za 3 hodnotiteľov) dosiahlo víno variantu č. 1 a za ním nasledovalo víno variantu č. 2 (85 bodov). Víno č. 1 malo výraznú arómu broskyne (priemerná hodnota bola 5 z intervalu 0-9 bodov), trávy, kvetinová vôňa, zelené jablko a citrus. Nepotvrdila sa informácia výrobcu, že kvasinky ANCHOR NT 116 sú ideálne pre získanie citrusovej arómy a arómy tropického ovocia. Víno bolo v porovnaní s ostatnými vínami plné, perzistentné, korenisté a harmonické. Vzorka č. 2 mala relatívne výraznú vôňu kvetov, broskyne, medu a trávy. V porovnaní so vzorkou č. 1 bolo menej výrazné, korenisté, harmonické.
Klíčová slova:
kvasinky, Rizling rýnsky, senzorické hodnotenie, kvalita, víno

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně