Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eduard Pintér, PhD.
Identifikační číslo: 1539
Univerzitní e-mail: eduard.pinter [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)

     Výuka     Publikace
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Zhodnotenie vinohradníctva a vinárstva v obci Čajkov
Autor:
Pracoviště:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Zhodnotenie vinohradníctva a vinárstva v obci Čajkov
Abstrakt:
Vinohradníctvo patrí medzi významné tradičné poľnohospodárske odvetvia na Slovensku. Vinárstvo je odvetvie, niektorí ho nazývajú vedou, ktoré je zamerané na spracovanie hrozna na výrobu vína. Vinohradnícka výroba na Slovensku nadobúda v súčasnej dobe klesajúci charakter, aj keď sa to snaží vyvrátiť pár mladých vinárov a vinohradníkov zo všetkých vinohradníckych regiónov Slovenska. Vinárske produkty na území Slovenska možno vyrábať len z hrozna z odrôd, ktoré sú registrované ako odrody na výrobu vína. Ponuka zahraničného, veľmi lacného, ale pomerne dobre predateľného vína sa výrazne zvýšila vstupom SR do EÚ. Cieľom diplomovej práce je opísať prierez vinohradníctvom a vinárstvom na území Slovenska a následne v obci Čajkov, ktorá sa nachádza v Nitrianskej vinohradníckej oblasti -- Tekovský rajón, od predhistorickej doby, cez obdobie osídľovania našej vlasti Keltmi a Rimanmi až po súčasnosť. Práca porovnáva odrodovú skladbu, spon a vedenie vo vinohradoch, ktoré boli sadené v 60. a 80. rokoch 20. storočia v JRD Čajkov so súčasným stavom reštrukturalizovaných vinohradov. Ďalej obsahuje profily firiem, ktoré sídlia v katastrálnom území obce Čajkov s historickým prierezom ich fungovania. Jedná sa o piatich najväčších výrobcov vína a vinohradníkov v obci Čajkov: VÍNO NICHTA, UHNAK VINO, AGROVITIS KUDELA a MURÁNI - VÍNO ČAJKOV a VINUM ANTON UHNÁK. Taktiež vyzdvihuje "Čajkovské terroir", ktoré je výnimočné tufovým podložím na úpätí južných svahov Štiavnických vrchov. Ďalej vysvetľuje fungovanie občianskeho, vinohradníckeho a vinárskeho združenia TERROIR TEKOV.
Klíčová slova:
víno, vinohradníctvo, Čajkov, Tekovský rajón, odrody

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně