Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eduard Pintér, PhD.
Identifikačné číslo: 1539
Univerzitný e-mail: eduard.pinter [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     Publikácie     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Zhodnotenie vinohradníctva a vinárstva v obci Čajkov
Autor:
Pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Eduard Pintér, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Zhodnotenie vinohradníctva a vinárstva v obci Čajkov
Abstrakt:
Vinohradníctvo patrí medzi významné tradičné poľnohospodárske odvetvia na Slovensku. Vinárstvo je odvetvie, niektorí ho nazývajú vedou, ktoré je zamerané na spracovanie hrozna na výrobu vína. Vinohradnícka výroba na Slovensku nadobúda v súčasnej dobe klesajúci charakter, aj keď sa to snaží vyvrátiť pár mladých vinárov a vinohradníkov zo všetkých vinohradníckych regiónov Slovenska. Vinárske produkty na území Slovenska možno vyrábať len z hrozna z odrôd, ktoré sú registrované ako odrody na výrobu vína. Ponuka zahraničného, veľmi lacného, ale pomerne dobre predateľného vína sa výrazne zvýšila vstupom SR do EÚ. Cieľom diplomovej práce je opísať prierez vinohradníctvom a vinárstvom na území Slovenska a následne v obci Čajkov, ktorá sa nachádza v Nitrianskej vinohradníckej oblasti -- Tekovský rajón, od predhistorickej doby, cez obdobie osídľovania našej vlasti Keltmi a Rimanmi až po súčasnosť. Práca porovnáva odrodovú skladbu, spon a vedenie vo vinohradoch, ktoré boli sadené v 60. a 80. rokoch 20. storočia v JRD Čajkov so súčasným stavom reštrukturalizovaných vinohradov. Ďalej obsahuje profily firiem, ktoré sídlia v katastrálnom území obce Čajkov s historickým prierezom ich fungovania. Jedná sa o piatich najväčších výrobcov vína a vinohradníkov v obci Čajkov: VÍNO NICHTA, UHNAK VINO, AGROVITIS KUDELA a MURÁNI - VÍNO ČAJKOV a VINUM ANTON UHNÁK. Taktiež vyzdvihuje "Čajkovské terroir", ktoré je výnimočné tufovým podložím na úpätí južných svahov Štiavnických vrchov. Ďalej vysvetľuje fungovanie občianskeho, vinohradníckeho a vinárskeho združenia TERROIR TEKOV.
Kľúčové slová:
víno, vinohradníctvo, Čajkov, Tekovský rajón, odrody

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene