Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eduard Pintér, PhD.
Identifikačné číslo: 1539
Univerzitný e-mail: eduard.pinter [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)

Kontakty     Výučba     Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Vplyv dĺžky macerácie rmutu na výrobu červeného vína
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Vplyv dĺžky macerácie rmutu na výrobu červeného vína
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce bolo na základe dostupných informačných (tlačených i internetových) zdrojov charakterizovať technológiu výroby červených vín. V práci sme uviedli základné metódy macerácie rmutu, ktoré sa používajú pri výrobe červeného vína a to maceráciu v otvorených nádobách a karbonickú maceráciu. V práci je venovaná pozornosť aj zariadeniam na výrobu červených vín. V praktickej časti sme stručne charakterizovali odrody použité na výrobu pokusných vzoriek červených vín. Opísali sme celý priebeh spracovania hrozna od jeho zberu po finálny produkt. Uviedli sme metodické postupy, ktorými sa vykonávali chemické analýzy vína (stanovenie extraktu vo víne, stanovenie oxidu siričitého vo víne, celkovú kyslosť vína, ebulioskopické stanovenie alkoholu, stanovenie redukujúcich cukrov vo víne, pyknometrické stanovenie alkoholu). Parametre hrozna odrody Dunaj boli nasledovné: cukornatosť hrozna 23 oNM, obsah celkových kyselín 6,5 g.l-1, pH 3,3 a parametre hrozna odrody Alibernet boli : cukornatosť 22 oNM obsah celkových kyselín 6,5 g.l-1, pH 3,3. Odrodové víno Dunaj po ukončení kvasenia malo skutočný obsah alkoholu 13,2 obj.%, obsah celkových kyselín bol 7,2 g.l-1, pH bolo 3,49, obsah prchavých kyselín 0,48 g.l-1.
Kľúčové slová:
výroba vína, macerácia, alkoholové kvasenie, Dunaj, Alibernet, červené víno

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene