Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eduard Pintér, PhD.
Identifikačné číslo: 1539
Univerzitný e-mail: eduard.pinter [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Výučba     Publikácie     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Výroba červených naturálnych vín
Autor: Ing. Veronika Ďurechová
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. Eduard Pintér, PhD.
Oponent:
prof. Ing. Anton Uher, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Výroba červených naturálnych vín
Abstrakt:
Cieľom záverečnej práce je charakterizovať postup pri výrobe červených naturálnych vín všeobecne (táto časť práce je kompilačného charakteru a informácie sme získavali z dostupných slovenských a zahraničných zdrojov) a u konkrétneho výrobcu tak, aby práca mohla byť zdrojom informácii pre záujemcov o túto problematiku resp. návodom pre výrobu červených naturálnych vín pre potenciálnych výrobcov. Čiastkovým cieľom bolo vykonať analýzu vybraných chemickofyzikálnych vlastností červených naturálnych vín vyrobených vo firme Organic Wine v Strekove, ktorá pestuje vinič hroznorodý v súlade s postupmi bio dynamického vinohradníctva a vyrába víno v naturálnej kvalite. Hodnotili sme vybrané fyzikálnochemické parametre červených naturálnych vín, nafľašovaných (výsledky chemicko-fyzikálnej analýzy poskytol výrobca) a vín dozrievajúcich v drevených sudoch (analýzu sme vykonali na prístroji ALPHA, ktorý sa nachádza v laboratóriu nápojov AgroBioTechu).
Kľúčové slová:
červené víno , naturálne víno, výroba vína

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene