Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eduard Pintér, PhD.
Identifikačné číslo: 1539
Univerzitný e-mail: eduard.pinter [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)

     
Výučba     Publikácie     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Zhodnotenie vybraných parametrov vinohradnícko-vinárskej výroby vo Víno Muráni a Víno Nichta
Autor: Ing. Slavomíra Debnárová
Pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Eduard Pintér, PhD.
Oponent:doc. Ing. Miroslav Šlosár, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Zhodnotenie vybraných parametrov vinohradnícko-vinárskej výroby vo Víno Muráni a Víno Nichta
Abstrakt:
ABSTRAKT DEBNÁROVÁ, Slavomíra Bc: zhodnotenie vybraných parametrov vinohradnícko- vinárskej výroby vo Víno Muráni a Víno Nichta [Diplomová práca] - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva; Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva -- vedúci diplomovej práce: Ing. Eduard Pintér, PhD.; stupeň odbornej kvalifikácie: inžinier; NITRA, FZKI, 2015. Práca opisuje činnosť vinárskej firmy Víno Muráni z Čajkova a tiež Víno Nichta z Čajkova, čo sa týka technológie výroby bieleho vína. Víno Nichta používa pomerne moderné technologické vybavenie a Víno Muráni sa snaží o zlepšenie technologického vybavenia pomocou fondov EÚ. V práci je uvedený stav bývalých družstevných vinohradov v Čajkove, ktoré postupne po zániku JRD spustli.Následne boli reštrukturalizované cez fondy EÚ, uvedenými firmami. Uvádzame aj stav ostatných výsadieb vinohradov uvedených firiem . Práca obsahuje vlastné odporučenie a návrh na zlepšenie pestovania viniča v danej lokalite vychádzajúci aj z tradícii ale aj z pôdno-klimatických podmienok daného územia a požiadaviek jednotlivých odrôd. Pri návrhu berieme do úvahy integrovanú produkciu hrozna. V práci sú uvedené výsledky senzorického hodnotenia vybraných vzoriek odrodových vín z tejto oblasti. Vína sú od výrobcov Víno Muráni a Víno Nichta. Zhodnotené boli odrodové vína Rizling vlašský a Rizling rýnsky, všetky z ročníka 2013 a odrodové víno typické pre túto oblasť Feteasca regala z ročníkov 2013 a 2014. Obidve vzorky od Víno Nichta. Hodnotili traja certifikovaní hodnotitelia najprv 100-bodovým systémom hodnotenia tichých vín a následne sa hodnotili vybrané parametre vône a chuti systémom bodov od 0 do 9 bodov (0-minimálna hodnota, 9-maximálna hodnota). Pri hodnotení bolo zistené, že vína odrody Rizling vlašský a Rizling rýnsky od rôznych výrobcov, ale rovnakého ročníka z Čajkova sú rovnakej kvality. Odrodové víno Feteasca regala dvoch rôznych ročníkov ale rovnakého výrobcu sú rozdielnej kvality. Vína boli hodnotené na ich typické vône, ale ani v jednej zo vzoriek sa tieto vône intenzívne neprejavili.
Kľúčové slová:vinohrad, Víno Muráni, Víno Nichta, senzorické zhodnotenie, vôňa, Rizling vlašský, Rizling rýnsky, Feteasca regala

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene